Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUKLAR HERŞEYİ GÖZLEMLEYEREK ÖĞRENİYOR

Çocuklar 5 yaşına kadar bir çok yenilikle tanışıyorlar. Gördükleri ve algıladıkları nesne ve durumlara göre zihinsel olarak gelişim gösteriyorlar. VKV Amerikan Hastanesi Gelişim Nörolojisi Kliniği’nden Pedagog Güzide Soyak, çocukların öğrenme dönemlerinde bir çok faktörün etken olabileceğini söylüyor.

Çocuklar yaşamlarının ilk 5 senesinde gözlemleyerek öğrenirken birbirine bağlı birçok zihinsel gelişim evresinden de geçerler. Çocuklar gelişiminin içinde gerçek birer gözlemcidirler. Sahip oldukları düşünme süreçleri yaratıcılıkla birleştiğinde yavaş yavaş gelişimleri güçlenir.

Oyun ve oyuncaklar sadece eğlendirmezler. Onların becerilerini keşfetme ve geliştirmelerine yardımcı olurlar. Renkli ve farklı fonksiyonlara sahip oyuncaklar ilgilerini çeker.

Sosyal ilişkiler de, çocukların zihinsel süreçlerinin gelişmesinde önemli bir adımdır. Çocuğun “Bye – bye” yapması, karşılıklı gülümsemesi, farklı kişilere farklı ilgiler gösteriyor olması bilişsel ve sosyal süreçlerin birlikte şekillendiğinin göstergesidir.

1. yaşla birlikte, hareket etme becerisi daha çok artan bebekler dokunarak tanımaktan haz duyarlar. Yetişkinler bu gözlem ve deneyimlere müdahale ederek çocukların iç çabasını engellemiş olurlar. Çocuğu ilgi duyduğu ortamdan uzaklaştırmak, oyalamak, sadece bilişsel gelişimine değil ruhsal gelişimine de zarar verir.

2. yaştan itibaren canlı renkli nesnelere karşı duydukları yoğun heyecan giderek azalmaya başlar. Yetişkinlerin ilgisini çekmeyen küçük ve farklı nesnlere yönelirler. Çocuğun zekası bu dönemde aşama aşama gelişir.

Hareket sisteminin gelişmiş olması, dil gelişiminin hızlanması, öz bakım becerilerinin (yemek – yemek, tuvalet eğitimi vb. gibi) kazanılması, öğrenme becerilerine ilgiyi arttırır.

Özellikle bu dönemde:

Çocukların denemelerine, olumlu ve olumsuz duyguları yaşamalarına izin verilmelidir.

Çocuklar elleri yardımı ile zihninin açığa vurmasını sağlar ve çevresiyle ilişkiye girer. Çocukların zihinsel gelişimlerine destek vermek isteniyorsa, el becerileri ve dil gelişiminin desteklenmesi gerekir. El ve dil becerileri insan türünün diğer türlerden farklı en önemli becerisidir.

Parmak boyalar, oyun hamurları, pastel boya ve büyük kağıtlar kendi yarattıklarını görmesi için gerekli oyun malzemeleridir.

Okunan kitapların resimleri incelenerek anlatmaya çalışılabilir.

VKV Amerikan Hastanesi
Gelişim Nörolojisi Kliniği
Pedagog Güzide Soyak