Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUK SUÇLULARA YÖNELİK YAPILAN İSTATİSTİKİ ÇALIŞMA

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nce, çocuk suçlulara yönelik yapılan istatistiki çalışma, suç işleme yaşının 4’e kadar düştüğünü ortaya koydu.

Önceki yıllarda genellikle 10 yaş üstü çocuklar baz alınarak gerçekleştirilen istatistiki çalışma, suç yaşının ilk kez 4’e kadar düşmesi nedeniyle 4-18 yaş grubuna kapsayacak şekilde yapıldı.

İstatistiki çalışma, 4 yaşında suç işlemenin “çok özel” bir sonuç olmadığını da ortaya çıkardı. Çünkü, bu çalışma ile 4 yaşındaki 6 çocuğun suça karıştığı belirlendi. 4 yaşındaki çocukların tamamı yankesicilik suçu işlerken, aynı suçu, 6 yaşındaki 11, 7 ve 8 yaşlarındaki 4’er çocuğun da işlediği saptandı.

Çocukların yaş grupları yükseldikçe, karıştıkları suçların da ağırlaştığı dikkati çekti. 17-18 yaş grubundaki 567 çocuğun, adam öldürmeden, silahlı gaspa kadar hemen her tür suça karıştıkları görüldü.

Araştırmada, suç işleyen çocukların öğrenim durumları ele alındığında suç işleyen bin 171 çocuktan 169’unun hiç okula gitmediği, bu nedenle okur-yazar bile olmadığı belirlendi. 310 çocuğun ise sadece okur-yazar olduğu tespit edildi. Çocukların eğitim düzeyi yükseldikçe, suç işleme oranının düştüğünü ortaya koyan istatistiki çalışmaya göre, 5 yıllık ilkokulu bitiren 484, 8 yıllık ilköğretimi bitiren 139, liseyi bitiren 69 çocuk suça karıştı.

Suç işleyen çocukların yüzde 60’ına yakınının, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden göç eden ailelerin çocukları oldukları, tamamına yakınının da kentin varoşlarında oturdukları belirlendi.