Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUK DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına neden olmaktadırlar.

Çocuklarda diş sağlığının eğitimi erken yaşlarda verilmeli ve diş çürüklerini engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Çocuklarda diş çürüklerini önlemek için yararlı bilgiler:

1- Bebekler asla biberon ile uyutulmamalıdır.

2- Emzik kullanımına bir yaş civarında son verilmelidir.

3- Çocuk birinci ve ikinci yaşları arasında diş hekimi ile tanışmalıdır.

4- Diş hekimi ile erken ve henüz sorun yokken tanışmak çocukta olumlu bir imaj oluşmasını sağlar.

5- Dişler çıkar çıkmaz bunların fırçalanmasına başlamalıdır.

6- 21. yüzyılın çocukları ihtiyaçlarının 3 katı şeker yemektedirler. Beslenmenin düzgün olması da diş sağlığının temel unsurlarındandır.

7- Günümüzde diş hekimlerinin en önemli görevi, çocuklara uygulayacakları koruyucu tedavilerle, onları çürüksüz bir geleceğe doğru yönlendirmektir.

8- Flour, Bold ve Sealant çürüğe karşı tüm dünyada kabul edilmiş en güçlü koruyuculardır.

9- Çocuklar 7-9 yaşlarında ortodontik açıdan muayene edilmelidir.

10- Zamanından önce çekilen bir süt dişinin yeri sürekli diş gelinceye kadar yer tutucu ile mutlaka korunmalıdır.

Flour uygulaması:

Ülkemizde diş çürüğü oranı hala gelişmiş ülkelerin çok üzerindedir. Bu oranı azaltmanın en etkin yolu ise flour uygulanmasıdır. Fluor yapısına girdiği mineyi çürüğe karşı son derece duyarlı hale getirmektedir.

A.B.D.’ de içme sularına flour katılmasından sonra çürük seviyesi çok ciddi oranda azaltılmıştır. Türkiye’de bu uygulama yapılmadığına göre çocuklarımıza fluoru başka yollardan vermemiz gereklidir.

Ağızda uygulanan yüzeysel flour tedavisi ile çocuk dişlerinin çürümelere karşı direnci büyük ölçüde artmaktadır.

Sealant:

Çocuklarda en fazla çürüme riski taşıyan dişler altı yaş dişleri de denilen azılardır. Bunlar hem çok arkada olduklarından zor temizlenirler, hem de üzerlerindeki derin oluklar nedeniyle kolay çürüyen bir yapıdadırlar.

En çok altı yaş ve on iki yaş dişlerine uygulanması yararlıdır. Ayrıca gerekli görülürse küçük azılara da uygulanabilir.

Ortodonti:

Ortodontik problemlerin sebepleri kalıtımsal veya sonradan kazanılmış olabilir. Uzun süre emzik ve biberon kullanılması, parmak emme ve dudak ısırma gibi alışkanlıklar ortodontik bozukluklara neden olur

Ortodontik tedavi süt dişleri döneminde uygulanırsa, bu dönemde görülen parmak emme, dudak yeme gibi alışkanlıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ortadan kaldırılır. Böylece iskelet yapıda kalıcı bir bozukluk meydana gelmesi engellenmiş olur.