Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUĞUMUN MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM?

Özellikle son yıllarda madde bağlımlılığı kullanan gençlerde artış gözlemleniyor. Tabloyu daha vahim hale getiren ise madde kullanan gençlerin yaş ortalamalarının gittikçe düşmesi. Madde bağımlısı çocuk ve gençlere öncelikle yardımcı olması gereken ailedir. Bu nedenle AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Başkanı Dr. Hasan Eraydın, ebeveynlere çocuklarının madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayabileceklerine dair ipuçları veriyor.

Madde bağımlılığı ergenlerde olmak üzere çocuk ve gençlerde çok yaygındır. En sık görülen alkol, tütün, esrar gibi maddelerin yanında amfetamin, metamfetamin, halusinojenler, uçucu maddeler, kokain, anabolik steroidler ve opioid grubu bağımlılık yapıcı maddeler görülebilmektedir.

Gençlerde madde bağımlılığının anlaşılması, aileye erken yardım şansı vermesi açısından çok önemli, fakat bir o kadar da zor bir durumdur. Özellikle ergenlik döneminde bağımlılıkla ilişkisi olmayan benzer tipte davranışların gençlerde görülebilmesi durumu daha da zorlaştırmaktadır.

Madde kullanımıyla ortaya çıkan belirtiler çok çeşitli olmamakla birlikte, iyi izlendiğinde çok yardımcı olabilir.

• Okul devamlılığında düşme görülmesi, daha önceki okul başarısından gerileme görülmesi

• Kendine güvensiz tutarsız davranışlar, dalgalı – düzensiz bir ruh hali

• Kullanılan maddeye göre derslerinde dalgınlık, uyku hali veya aşırı hareketlilik

• Harcanan para miktarında artış görülmesi, ebevenlerinin cüzdanından para çalmanın alışkanlık haline gelmesi

• Saldırganlaşma, kavgacı bir yapıya bürünme, vücudunda kesik ve çizikler görülmesi

• Arkadaş çevresinin değişmesi, yeni bir arkadaş grubuna katılma

• Sık sık fiziksel sağlık problemleri yaşanması

• İştah kaybı, sevdiği yiyeceklere karşı ilgisizlik

• Kullanılan maddenin etkisi geçtikten sonra halsizlik, sersemlik ve yüksek sese hassasiyet gibi belirtilere dikkat edilmesi erken dönemde madde bağımlılığının fark edilerek ebevenlerin çocuklarıyla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmelerini, onu madde kullanımına iten sebeplerin ortaya konmasını ve bu sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.