Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUĞA BASKI KEKEMELİK NEDENİ

Çocuğa konuşmayı öğretirken yapılacak aşırı baskının kekemeliğe yol açabileceği belirtildi.

Dil gelişiminin çocuğun kendisiyle ilgilenildiği oranda artacağına anlatan Ankara Üniversitesi TÖMER Kayseri Şube Müdürü Oktay Durukan, şunları anlattı: “Anne ve babaların çocuklarına ayıracakları zamanın süresinden çok kalitesi daha önemlidir. Ebeveynlerin sürekli onlarla konuşması, çocukların kelime hazinesini geliştirdiği gibi daha yüksek zeka seviyesine ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu dönemde, yetişkinlerin heveslendirici etkisi çok önemlidir. Kendi kendini anlatımda çocuğu yüreklendirme ve çocuğun sağlıklı bir ilişkinin bulunduğu ortamda yetişmesinin sağlanması, anadili gelişiminde olumlu etkiler sağlayacaktır. Aile dışındaki kurum ve ortamlarda yetişen çocuklarda dilin gelişmesi kısmen daha yavaş olmaktadır.”

BASKI KEKEMELİĞE YOL AÇABİLİR

Durukan, çocuğun anadilini öğrenirken yapılacak aşırı baskının kekemeliğe yol açabileceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuğun anadilini doğru kullanmayı öğrenmesini sağlamaya çalışırken aşırıya kaçmamak gerekir. Anne ve babanın yanlış tutumları, çocukların dil gelişiminde birtakım bozukluklara sebep olabilir. Bunlardan biri de kekemeliktir. Yapılan araştırmalar daha çok anne ve babanın çocuğa karşı tutumlarının kekemeliğe yol açtığını göstermiştir. Bunda özellikle çocuk ilk kez konuşurken yaptığı yanlışlar ve kuşkular karşısında gösterilen sert tutum ile aceleci davranış büyük önem taşır. Bu nedenle çocuk konuşmaya başladığında teşvik edici bir tutum takınmak gerekir. Hatta yaptığı bazı yanlışlar görmezlikten gelinmelidir. Ayrıca konuşmak için çocuğun yeteri derecede olgunluk göstermesi beklenmelidir. Zamansız yapılacak alıştırmalar dil gelişiminde olumsuz etki yapacaktır.”