BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE EĞİTİM

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Personeline Eğitim

Bursa İl Sağlık Müdürü Hüseyin Serdar, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ve ulusal program çerçevesinde, mevzuat uyumu ve proje çalışmaları konularında personele eğitim verileceğini söyledi.

19 Mart Salı günü Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak hizmet içi eğitime, Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personelin katılacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yaşar Odabaş ve AB uzmanı Nilüfer Avcı Işık tarafından verilecek eğitimin sürekli olacağı belirtildi.