Genel SağlıkHABERLER

BU YIL OSTEOPOROZ ALANINDA VERİLEN ROCHE TIP ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.

Roche’un, Türkiye’de hekimlerin temel ve klinik uygulamalı tıp alanlarında yapacağı özgün nitelikteki bilimsel araştırmaları özendirmek amacıyla 1992 yılından bu yana düzenlediği ve bu yıl ‘Osteoporoz’ alanında verdiği Roche Tıp Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmada birinciliği; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nigar Dursun ve arkadaşları “Türk toplumunda bebek emzirme süresinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi: risk faktörleri toplum içinde değişiklik gösterir mi? başlıklı araştırmasıyla alırken; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zekai Halıcı “Amlodipin ve lacidipin’in ovariyektomi nedenli kemik kaybı olan farelerde koruyucu etkileri” başlıklı araştırmasıyla ikinciliği, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hakan Özhan “Erkeklerde anjiyografi ile gösterilmiş Koroner Arter Hastalığı ile düşük kemik kitlesi arasındaki ilişki” başlıklı araştırmasıyla üçüncülüğü aldı.

Roche Tıp Araştırma Ödülleri, Antalya’da gerçekleştirilen 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi açılış gününde verildi. Yarışmada birinci olan araştırma 15.000 YTL, ikinci olan araştırma 10.000 YTL, üçüncü olan araştırma ise 7.500 YTL ile ödüllendirildi.

Roche Tıp Araştırma Ödülleri Yarışması nasıl yapıldı?

Ocak ve Şubat aylarında tıp fakültelerine, tabip odalarına, hastane başhekimliklerine ve ilgili sağlık kuruluşlarına aday bildirmelerine olanak sağlamak amacıyla ödül koşullarının belirtildiği yazılar gönderildi. Adaylar, eserleri ve başvuru formuna ekli olarak akademik ve profesyonel kimliklerini belirten özgeçmişlerini, yayın listelerini, yayınlarına yapılan atıflarla ilgili notları da son başvuru tarihi olan 1 Nisan 2008’e kadar iletti.

Yarışmaya katılan araştırmalar, başkanlığını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan’ın yaptığı jüri tarafından değerlendirildi. Jüride ayrıca Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından; Prof. Dr. Atıf Akdaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından; Prof. Dr. Murat Akova, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Haner Direskeneli, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsünden; Prof. Dr. Emin Kansu, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof Dr. Tayfun Özçelik, İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsünden; Prof. Dr. Vedat Sansoy yer aldı.

Araştırmalar nasıl değerlendirildi ?

Ödül yönetimi, başvuru dosyalarını koşullara uygunluğu yönünden değerlendirdi, Başvuru şekli açısından uygun olan eserler jüri üyelerine gönderildi.

Jüri toplanarak, aday olan eserlerin niteliklerine uygun bilimdalı hakemlerini osteoporoz alanında ülkemizin önde gelen öğretim üyelerinin arasından belirledi ve başvuru dosyalarını belirlenen hakemlere gönderdi. Hakemler kendi değerlendirmelerini yaptı ve raporlarını hazırlayarak jüriye gönderdi. Jüri, hakem raporlarını değerlendirmek üzere toplanarak ilk üç dereceye giren araştırmaları belirledi.