Genel SağlıkHABERLER

BRONŞİYOLİT NEDİR?

Çocuklardaki solunum sıkıntısının nedeni ” Bronşiyolit” olabilir.

Bronşiyolit, solunum yollarının en küçük dalları olan bronşiyollerin (bronşçuk) enfeksiyon nedeni ile daralması sonucu oluşur. Akut bronşiyolit; erken yaşamda üst solunum yolu bulguları sonrası gelişen hışıltı ile giden hastalık olarak tanımlanabilir.

Bronşiyolitte mevsimsel özellikler önem taşır. Kış ve erken ilkbaharda sık görülür. Bu enfeksiyon her yaşta görülmekle beraber, iki yaşın altında (2-6 ay arası) en sık görülür. Bulaşıcılık, solunum yoluyla oluşur. İnsan tek enfeksiyon kaynağıdır. Bronşiyolite sebep olan virüsler ortamda saatlerce elde yarım saat canlı kalır.

Bulaşıcılık hasta çocukta belirtilerin 1-2 gün öncesinden, belirtiler başladıktan 1-2 hafta sonrasına kadar devam eder.

RİSKLİ GRUPLAR

Reaktif solunum yolu hastalığı
Erken ve düşük doğum ağırlığı
Kalp hastalığı
Kronik akciğer hastalığı
Bağışıklık sistemi zayıflığı
Anne sütü almama
Evde sigara içilmesi
Kalabalık çevre ortamı
Kreşe gidiyor olma

BELİRTİ VE BULGULAR

Burun akıntısı ve öksürüğü takiben soluk alışverişinde hışıltı duyulması ile ortaya çıkar. Ateş genellikle olmaz ya da 38.5 derecenin altında olur.

Hızlı soluk alıp verme, zorlu nefes alıp vermeye bağlı göğüs kafesinde ve karın duvarında çekilmeler olabilir. Beslenme bozukluğu ve etrafa karşı ilgisizlik görülebilir. Şiddetli vakalarda tırnak yataklarında ve dudaklarda morarma görülebilir.

TEDAVİ

Hastanın yaşına ve hastalığın şiddetine göre değişir. Solunum sıkıntısı olmayan hastalarda bronş genişletici şuruplar faydalı olabilir. Zorlu solunum nedeni ile beslenme bozulacağından, iyi beslenmeme su kaybı dakikada alınan solunum sayısının artmış olması hastaneye yatılarak destekleyici tedavi verilmesini gerekli kılar. Hastaneye yattıktan sonra iyileşme genellikle 3-4 günde görülür. Beklenen ortalama yatış süresi 3-7 gün kadardır. Etkenlerden yüzde 90 virüsler sorumlu olduğu için, antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur.

HANGİ DURUMLARDA HASTANEYE ACİLEN GİDİLMELİ?

Çocuğunuzun ataklar halinde öksürüyor ve morarma ile sonlanıyor ise,

Bir dakikada solunum sayısı 60-70 kezin üzerinde ise,

Solunum zorluğu varsa,

Çevreye ilgisizlik ve beslenme zorluğu mevcutsa, en yakın Çocuk Acil Polikliniğine başvurulması gerekir.