Genel SağlıkHABERLER

ASPİRİN KADINLARDA AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Biyoloji Programı çerçevesinde yürütülen araştırmalar sonucu Aspirin’in en sık rastlanan ikinci kanser türü olan akciğer kanser riskini kadınlarda önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaşıldı.

Dr. Alison L. Van Dyke ve arkadaşları tarafından kadınlar üzerinde yürütülen çalışmada Aspirin ve NSAİİ’lerin(steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar) akciger kanseri üzerindeki etkisi araştırıldı. Uzmanlar çalışmada 587 kanserli ve 541 sağlıklı kadında düzenli Aspirin kullanımını gözlemledi. Araştırma sonuçlarına göre, erişkin tipi aspirin’i düzenli olarak uzun süre kullanan kadınlarda, akciğer kanseri gelişme riskinin önemli derecede azaldığı görüldü.

Yine araştırma sonuçlarına göre, Aspirin kullanma süresi uzadıkça, kanser risk oranının da azalma eğilimine girdiği de saptandı. Uzmanlar araştırma çerçevesinde düzenli Aspirin kullanımını en az bir ay süreyle gün aşırı bir tablet olarak olarak tanımlıyor.

Kanserden korunma ya da tedavi konusundaki yürütülen çalışmalarının önemli bir kısmı kanser hastalarında yüksek olarak bulunan COX (siklooksijenaz) enzimleri üzerinde yoğunlaşıyor. COX enzimleri tümör gelişimine yol açan prostaglandin E2 maddesini aktifleştiren bir etkiye sahip. Uzmanlar, COX enziminin baskılanması halinde prostaglandin E2’nin tümör gelişimine yol açan etkisinin de azaltılabileceğini düşünüyor. Araştırma sonuçlarına göre aspirin gibi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar, COX enzimini inhibe ederek prostaglandin sentezini azaltıyor.

Uzmanlar Aspirin’in akciğer kanseri üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi için daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu da belirtiyor.