Genel SağlıkHABERLER

BİLİM ADAMLARINDAN BÜYÜK BAŞARI

5 Türk bilim adamının, Fatih Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmalarla, dünya nüfusunun yarısını etkileyen ülsere yol açan bakteriyi yüzde 80 başarı oranıyla yok etmeyi başardı.

Uluslararası Biyoloji Kongresi’nde birinci

Bakteri sebebiyle ülser olmuş 21 hasta bir yıl boyunca takibe alınması ve hastalar tedavi edilmeden önce bakteriler ve vücudun geliştirdiği antikorlar izlendiği çalışma birinci seçildi.

Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Barık, araştırma görevlileri Fatih Abasıyanık, Hüseyin Sarıbaşak, Samatya SSK Hastanesi’nden Dr. Osman Huten ve Dr. Ersan Sander’den oluşan ekip, dünya nüfusunun yarısında, Türkiye nüfusunun yüzde 80’inde bulunan gastrit ve ülsere sebep olan ‘helicobacter pylori’ adlı bakteriyi inceledi. Genetik, moleküler düzeyde gerçekleştirilen araştırmaların tamamı Fatih Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı.

Bakteri sebebiyle ülser olmuş 21 hasta bir yıl boyunca takibe alındı. Hastalar tedavi edilmeden önce bakteriler ve vücudun geliştirdiği antikorlar izlendi. Hastaların midesinden her ay endoskopiyle 8 adet biyopsi (parça) alındı. Bakterinin hangi bölgede yoğun olduğu belirlendi. Kanser araştırması yapıldı.

Uygun antibiyotik verilen hastalardan bir yıl sonunda yüzde 80’inde bakteri yok edilip hastalık gerilerken, yüzde 20’sinin midesindeki bakterinin verilen antibiyotiklere karşı dirençli olduğu ortaya çıktı. Hastalara tedaviden önce yapılan testler tekrarlanarak karşılaştırıldı. Aylar itibarıyla hastalığın iyileşme seyri belirlendi. Doç. Dr. Barık Salih, yaptıkları çalışmanın ülserin tedavisinde doktorlara büyük yarar sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi: “On yıldır ülser üzerine çalışıyorum. Bu konuda Türkiye’ye özel bir çalışma yoktu. Türk insanında bulunan bakterilerin dirençlerini ortaya çıkarmış olduk.

Doktorlar bakteri tespit edildiği zaman hemen antibiyotik veriyor. Ama bu çalışmada gördük ki bazı bakterileri bu antibiyotik yok etmiyor. Özellikle ülkemizde bu bakterinin üç tür antibiyotiğe karşı dirençli olduğunu ortaya koyduk. Hastalığın ortaya çıkmasını çevre, beslenme, bakterinin ve kişinin genetik yapısı belirliyor. Çalışmamızda bunların hepsi incelendi.”

Ekip, çalışmalarını ülsere sebep olan bakterinin ve tedavisinin daha hızlı ve pratik yöntemlerle yapılabilmesi üzerinde sürdürüyor.

Ülser hastalığı nedir?

Ülser mide ve duedonumda (ince barsakların ilk parçası) oluşan ağrılı yaralardır. Tüm insanların yüzde 5 ile 10’unun hayatlarının bir döneminde ülser gelişir. Çok görülmesine karşın sık bir ölüm sebebi değildir. Erkeklerde görülme oranı kadınlara göre daha fazladır. Türkiye’de ülser sıklığı yüzde 7 ile 10 arasında değişiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gidildikçe bu oran yükselmekte, batıya geldikçe düşmektedir. Stresli mesleklerin hastalığı olarak bilinen ülser, sınav dönemlerinde ve işadamlarında daha sık görülüyor.

Önceleri, baharatlı yiyecekler ve stresin ülser yaptığı düşünülüyordu. Bugünkü bilgiler, ülserin ana nedeninin bakteriyel enfeksiyon olduğu ve Helicobacter pylori adlı bakterinin ülserlerin onda dokuzundan sorumlu olduğunu göstermekte. Aspirin gibi bazı ilaçlar da uzun süreli kullanıldıkları takdirde ülser oluşturabilir.