Genel SağlıkHABERLER

BESİN DESTEKLERİ NEDEN POPÜLER?

Bütün dünyanın sorunlarından biri haline gelen obezite Türkiye’de de her geçen gün artıyor. Obezite sorununa bağlı olarak ‘sihirli formüller’ olarak görülen besin desteklerinin kullanımına talep de artıyor. Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Tuğçe Aytulu konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezitenin görülme sıklıklığı artmaktadır. Şişmanlığın getirdiği tıbbi zorluklara ek olarak diyet ve egzersiz yapmanın zorlukları da düşünüldüğünde zayıflamak için reçetesiz satılan besin desteklerinin kullanımına olan talep de artmıştır.Bu durumda bazı kişilerde besin desteği kullanılarak sanki yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya gerek olmayacağı inancı doğmaktadır.Bu yüzden bazı besin destekleri “sihirli formüller” olarak görülebilmektedir.

Besin desteklerinin popüleritesindeki bir sebep de “doğal” olanın “güvenli” olduğu inancıdır.Bu inanç genel olarak bir çok toplumda yaygındır.Oysa ki bu ürünlerin de belirli kullanım şekli ve belirli dozları olmalıdır.Bununla beraber bir çok ilacın da bitki kökenli olduğunu ama aynı zamanda yan etkileri olabileceğini düşünürsek doğal olanın her zaman güvenli olmayabileceğini de tahmin etmek zor olmaz.

Besin desteklerinin güvenliği ve etkinliği ile ilgili araştırmalara genel olarak bakıldığında ne yazık ki bu konulardaki verilerin yetersiz olduğu görülmektedir. Zayıflamak için kullanılan çoğu besin desteğinin güvenliğini ve uzun süreli etkilerini gösteren çalışmalar yetersizdir.

Sonuç olarak ; zayıflamak için kullanılan bir çok besin desteği vardır ve bunlara gün geçtikçe yenileri eklenecektir.Ancak genel olarak bakıldığında çoğu besin desteği için yapılmış uzun süreli kullanımda etkinliği ve güvenliği gösteren çalışma sayısı son derece kısıtlıdır.Bunun yanında bu destekler kullanılırken mutlaka hekime ve diyetisyene danışılmalıdır.Yarar ve zararları iyi değerlendirmeli , kullanılan diğer ilaçlarla olabilecek etkileşimleri ve olabilecek yan etkileri konusunda mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır.

Amerikan Hastanesi
Beslenme ve Diyet Bölümü
Uzman Diyetisyen Tuğçe AYTULU