BAŞ AĞRISI MALULİYETE NEDEN OLUYOR

Dünya Sağlık Örgütü 2001 yılı Dünya Sağlık Raporu’na dayanarak yapılan açıklamada, migren hastalığının tüm dünyada rastlanan maluliyet nedenleri arasında 19. sırada olduğu belirtildi.

European Headache Federation’ın (EHF – Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu) 26- 27 Haziran tarihleri arasında Lütfi Kırdar’da düzenlediği konferansta açıklanan sıralama, iş göremezliğe neden olan migrenin sara ve şeker hastalığından daha fazla küresel maluliyete neden olduğunu gösteriyor.

Baş ağrısı konusunda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapan EHF’ın iki yılda bir yapılan kongresi 27 Avrupa ülkesinden EHF temsilcilerini, doktor ve bilim adamlarını buluşturdu. Baş ağrısı konusundaki bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı kongrede Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini değerlendiren bilim adamları baş ağrıları konusunda etkin çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Zihinsel ve nörolojik rahatsızlıklar sebebiyle ortaya çıkan maluliyet; iş gücü kaybı, hastanede yatış süresi, tedavi maliyeti gibi Avrupa’da görülen tüm hastalıkların neden olduğu ekonomik ve sosyal yükün % 43’ünü, dünyada ise % 31’ini oluşturuyor.

Dünyanın birçok bölgesinde yüksek oranlarda seyreden zihinsel ve nörolojik rahatsızlıklar, gelişmekte olan ülkeleri olduğu kadar gelişmiş ülkelerdeki bireyleri de etkiliyor. WHO’ın raporu, migren gibi iş göremezliğe neden olan hastalıkların ekonomik zorluklara, iş ve sosyal aktivitede kısıtlamalara yol açtığını gösteriyor. Rapora göre bu rahatsızlıklar sadece hastaları değil, yakınlarıyla ilgilenmek zorunda kalan aile üyelerinin iş yerindeki performanslarını ve sosyal yaşamlarını da etkiliyor.

European Headache Federation (EHF) Şu an Avrupa’da 100 milyon kişi doğrudan ya da dolaylı olarak baş ağrısı sorunundan etkileniyor. EHF, migren başta olmak üzere, baş ağrısının iş gücü ve sosyo ekonomik etkileri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. EHF, WHO’ın baş ağrısı konusunda bilinçlendirme ve önleme amacıyla yaptığı eğitim önerilerine paralel olarak Baş Ağrısı Yaz Okulu aracılığıyla bu alanda uzmanlaşmak isteyen genç doktorlara eğitim vermeyi amaçlıyor.