Genel SağlıkHABERLER

AVRUPA BEYİN YILI’NDA İSTANBUL FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ’NDE SİNİRBİLİMLERİNİN BÜYÜK BULUŞMASI

“Avrupa Beyin Yılı” ilan edilen 2014 yılı aynı zamanda Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin kuruluşunun 100. yıldönümü. Bu nedenle 30 Ekim – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde 100. Yıl Sempozyumu gerçekleştirilecek

Geçtiğimiz yüzyılda yapışık kardeşler olarak doğan nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri ve psikoloji alanları, son 50 yılda giderek birbirinden uzaklaştı; ancak son yıllarda ortak paydası “Beyin” olan bu alanlar tekrar yakınlaşma eğiliminde. Nöropsikiyatri Derneği’nin 100. Yıl Sempozyumunda nörobilim, nöroloji, psikiyatri, psikanaliz, felsefe, dilbilim, nöroarkeoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilim insanları buluşacak. Sempozyuma beyin ve davranış bilimleri ile felsefeye meraklı yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.
Ana teması ‘Nöropsikiyatri’de Dün, Bugün, Yarın’ olarak belirlenen sempozyumda Tanıklar ve Belgelerle Türkiye’deNöropsikiyatri’nin 100 Yıllık Geçmişi ve Geleceği Konuşulacak. Ayrıca ‘Delilik Taşı, Ruhun Tahtı ve Aklın Sonu’ başlığı altında Nöroloji, Psikiyatri, Beyin Cerrahisi ortak oturumu gerçekleştirilecek. Son bilimsel gelişmeler ışığında, küresel ve yerel düzeyde psikiyatri ile nörolojik bilimlerin işbirliği ve bunun geleceğe uzanımları katılımcılara aktarılacak. “Beynin Tarihsel Kökenlerinden Bilinç Felsefesine Disiplinler Arası Diyalog”kurulacak. Ayrıca, “Beyin ile Zihin Ayrışmazlığının Resmi: Nöropsikiyatrik Rahatsızlıklar” ele alınacak. özetle, nöroloji ile psikiyatri disiplinleriningeçen yüzyılda ayrışmasından dolayı bellek ve davranış bozukluğu ile seyreden ve sadece bir disiplini ilgilendiriyor gibi görünen bir çok rahatsızlık sempozyumda farklı boyutları ile masaya yatırılacak. 21. yüzyıldaki bilimsel gelişmelerle tekrar ortak paydaya yönelen bu iki disiplin arasındaki bariyerlerin aşılması için neler yapılabileceği sempozyumda tartışmaya açılacak.