Genel SağlıkHABERLER

AMBULANSLAR İKİYE AYRILDI

Sağlık Bakanlığı, Ambulans Yönetmeliği’nde belirlenen standartlara uymayan ambulansları, 8 Temmuz 2002 tarihinden itibaren hizmet dışı bırakacak

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Toprak, 8 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren Ambulans Yönetmeliği’ne göre, ambulansların acil yardım ve hasta nakil ambulansları olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Yönetmelikle tüm Türkiye’de hizmet veren ambulanslara belli standartlar getirildiğini belirten Toprak, buna göre acil yardım ambulanslarında doktorun yanı sıra desiblatör, EKG, solunum cihazı gibi temel yaşam desteği sağlayan malzemelerinin bulundurulmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Toprak, hasta nakil ambulanslarının ise acil müdahale gerektirmeyen hasta ve yaralıların nakli amacıyla kullanılacağını belirterek, hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli bulundurmanın zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Ambulansların bu standartlara uyması için verilen sürenin 8 Temmuz 2002’de dolduğunu bildiren Toprak, bu tarihten sonra standartlara uymayan ambulansların tescil belgelerinin emniyet güçleri aracılığıyla iptal edileceğini, yazılarının ve plakalarının söküleceğini dile getirdi.

Bu tarihten itibaren tüm Türkiye’de ambulansları teker teker denetleyeceklerini belirten Toprak, ”Standartlara uyum sağlamadığını gördüğümüz ambulanslar, devre dışı kalacak. Özel ambulanslar da bu standartlara uymak zorunda. Ambulansları taksi işletmeciliği olmaktan çıkarmalıyız” diye konuştu.

Toprak, bu kapsamda ambulans sağlık personeli ve şoförlerinin de hizmet içi eğitimden ve ilkyardım seminerinden geçirileceğini kaydetti.