Genel SağlıkHABERLER

AÇIKTA SATILAN ÇAY BAKTERİ SAÇIYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nce yapılan bir araştırmada, açıkta satılan çaylarda yüksek oranda bakteri ve mantar tespit edildi.

Araştırmaya göre, açıkta çuvallarda kiloyla satılan ve menşei bilinmeyen kuru çaylar, açıkta tutulursa ortamın nemini ve kokusunu hızla alıyor, bu da çeşitli mikroorganizmalar için iyi bir üreme ve çoğalma ortamı oluşturuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu, kuru çayda bakteriyolojik maddeleri araştırdı. Araştırmaya göre, açıkta çuvallarda kiloyla satılan ve menşei bilinmeyen kuru çaylar, paketleme maliyetinin olmayışı veya kalitesinin düşük oluşu gibi etkenler sonucu paketlenmiş çaylardan daha ucuz olması nedeniyle, maddi durumu iyi olmayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

BACİLLUS TÜRÜ BAKTERİYE RASTLANDI

Kuru çay örneklerinde rastlanan bakterilerin “Bacillus” türleri olduğu gözlendi. Çalışmaya göre, normalde hava ortamında bulunan bu mikroorganizmalar, yüksek düzeylerde gıda ile alındığı zaman özellikle immün direnci düşük kişilerde çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Açık çaylarda tespit edilen mantarlar ise hava yoluyla gıdalara bulaşıyor ve çeşitli gıdalar üzerinde üremesiyle oluşan toksik atıklar sonucu hayvan ve insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor.

Araştırmanın sonuç raporunda, açık çaylarda rastlanan mantar ve bakterilerin çok yüksek düzeylerde olması nedeniyle, pakette satılan çayların tercih edilmesi konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca, ortamda bulunan bakteri ve mantarların açıkta satılan gıdaları kirlettiği, bu nedenle evde tüketilen gıdaların da açıkta tutulmaması gerektiği vurgulandı.