Genel SağlıkHABERLER

45 YAŞINI DOLDURAN HER ERKEK YILDA BİR KERE PROSTAT KONTROLÜNE GİTMELİDİR

Prostat tüm erkeklerde doğuştan itibaren var olan bir organdır. İdrar torbasının hemen altında yer alır.

Görevi sperm hücrelerini besleyen bir sıvı üretmektir. Prostatın hacim olarak büyümesi bir hastalık değildir. Eğer prostat idrar yollarında bir daralmaya neden oluyorsa veya kontrolsüz bir büyüme var ise bu durumda hastalık olarak değerlendirilir ve tedavi edilir. Emsey Hospital’dan üroloji Uzmanı Op. Dr. Sarp Korcan Keskin konuyla ilgili görüşlerini aktarıyor.
Prostat büyümesinde ne gibi belirtiler olur?
Prostat büyümesi durumunda sık idrara çıkma, gece uykudan idrar için uyanma, zor işeme, yavaş idrar akımı, idrarını tam bitirememe, idrar kaçırma, idrardan kan gelmesi, idrara ani sıkışma, idrarın kesik kesik çıkması, çatallı idrar çıkarma gibi semptomlar olabilir.
Prostat büyümesi ile prostat kanseri aynı şey mi?
Hayır. Prostat büyümesi olarak bilinen hastalık tıp dilinde Benign Prostat Hiperplazisi olarak adlandırılır ve bu iyi huylu bir hastalıktır. Prostat kanseri ise tamamen farklı bir hastalık olup Malign Prostat hastalığı olarak adlandırılır; yani kötü huylu bir hastalıktır. Prostat büyümesi ve prostat kanserinin tedavileri birbirlerinden çok farklıdır.
Prostat kontrolünde neler yapılır?
45 yaşını dolduran her erkeğin yılda bir kere üroloji kontrolüne gitmesi gereklidir. Günümüzde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanserinin erken tanısı için bu çok önemlidir. Yıllık kontrollerde ‘PSA’ adı verilen bir kan tahlili ve parmakla prostat muayenesi yapılması çok önemlidir. Bunun dışında ek tahlil gerekliliğine sizin şikayetleriniz, aile hikayeniz gibi verileri değerlendirerek üroloji doktorunuz karar verecektir.
PSA yüksek çıkarsa kesinlikle prostat kanseri midir?
Hayır. PSA prostat kanserini teşhis edebilmek adına geliştirilmiş bir kan tahlilidir. PSA’nın normal sınırları yaş grupları için değişkenlik gösterebilir. PSA yüksekliğinin prostat kanseri dışında birçok nedeni olabilir. Bunların başında ise idrar yolu enfeksiyonları gelmektedir. PSA’sı yüksek olan herkes prostat kanseri değildir. Ancak eğer PSA değeri yüksek ise bunun kanserden kaynaklanmadığı mutlaka ispat edilmelidir. Yıllık ürolog kontrollerinin değişmez parçalarından birisi de bu testin yapılmasıdır.
İyi huylu prostat büyümesi tedavisi nasıl yapılır?
BPH olarak adlandırdığımız iyi huylu prostat hastalığında tedavi öncelikle medikal olarak yani ilaçlar ile denenir. Hastaların büyük bir kısmında sadece ilaç tedavisi ve takip ömür boyu bu hastalığın semptomlarından korunmak için yeterlidir. İlaç tedavisi yeterince faydalı olmuyorsa cerrahi seçeneği gündeme gelir. Burada da hastanın prostatının büyüklüğü, yaşı, diğer hastalıkları gibi veriler değerlendirilerek en uygun prostat ameliyatı tekniğine karar verilir.
Prostat ameliyatı çeşitleri nelerdir? En iyi prostat ameliyatı hangisi?
Prostat ameliyatlarını açık cerrahi ve endoskopik cerrahi olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz.
Açık ameliyatlar günümüzde endoskopik teknolojinin gelişmesine bağlı olarak giderek azalan oranda yapılmaktadır. Ancak özellikle çok büyük prostatlarda ( >150 gr) halen uygulanan bir seçenektir. Endoskopik ameliyatları ise kendi içinde 2 ana gruba ayırabiliriz. Bunlar lazer ameliyatları ve TUR ameliyatlarıdır. Lazer ameliyatları içinde Greenlight prostatektomi; TUR ameliyatları içinde ise Plazmakinetik TUR ameliyatı öne çıkan seçenekler olmuştur. Bu operasyonlarla ilgili bilgi için ameliyat görüntüleri bölümümüzü inceleyebilirsiniz.
Prostat ameliyatının riskleri nelerdir?
Prostat ameliyatları günümüzde oldukça düşük riskle yapılabilmektedir. Tüm ameliyatlar için var olan enfeksiyon ve kanama riski bu ameliyatlarda da vardır. Ayrıca anestezi şekline göre değişen ( belden aşağı (spinal) anestezi veya genel anestezi) anestezi riskleri olabilir. Bunun dışında çok düşük oranlarda ( yaklaşık %1) cinsel problemler, idrar tutma problemleri, idrar yapma problemleri de yaşanabilir.
Greenlight Lazer ile prostat ameliyatı en iyi seçenek mi?
Hayır. Her prostat hastası için farklı bir ”en iyi ameliyat” seçeneği vardır. Ve buna hastanın durumunu değerlendirerek üroloji uzmanı karar verir. Şunu unutmayınız ki; bütün ameliyat seçenekleri düzgün yapıldığında aynı sonuca ulaşmaktadır. Greenlight lazer özellikle prostatı çok büyük olmayan, kanama/pıhtılaşma problemi olan, ileri yaşlı hastalar için daha iyi bir seçenek olabilir.
Plazmakinetik Prostat Tedavisi Nedir?
Plazmakinetik TUR prostatektomi endoskopik bir cerrahi operasyondur. Prostatın idrar yolundan girilerek içeriden kazınması işlemi olarak tarif edilebilir. Bu yöntemi uygulayacak cerrahın tecrübesine göre 150 gr kadar büyük prostatlar dahi ameliyat edilebilir.