30 DAN ÖNCE DOĞURGANLIK AZALIYOR

İngiliz Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü’ nden Dr. David Dunson, kadınlarda 20′ li yaşların sonlarından itibaren doğurganlık kapasitesinin azaldığını, yani bir menstrual dönemde gebe kalma olasılığının düştüğünü saptadıklarını belirtti. Ancak bunun nihai olarak kadınların gebe kalamaması anlamına gelmediği belirtildi.
Bu araştırma, doğurganlık kapasitesinin onlu yaşların sonunda en yüksek seviyesine çıktıktan sonra 20′ li yaşlar boyunca azaldığını düşünen bazı bilim adamlarını doğruluyor.

Human Reproduction dergisinde yayınlanan ve 782 sağlıklı çift üzerinde yapılan araştırmada, erkeklerin fertilitesinin de aslında 40 yaşlarına doğru azalmaya başladığı tespit edildi.

Bunun, bu kadar genç yaşlarda fertilitede azalma olduğu düşüncesini kanıtlayan ilk araştırma olduğu belirtildi.