Genel SağlıkHABERLER

1500’E YAKIN HEKİM “EVE DÖNDÜ”

Tam Gün Yasası kapsamında Bakanlığa bin 439 hekim geri döndü. Geri dönen hekimlerin 424’ü pratisyen, 842’si uzman hekim ve 173’ü de diş tabibi. Önümüzdeki günlerde hayata geçecek bir başka değişiklikle Bakanlık, aile hekimlerinin kadrolarını da aile sağlığı merkezlerine taşıyacak; boşaltılan bu kadrolara açıktan atama veya mecburi hizmet yoluyla yeni atamalar yapılabilecek

FATMA ERGÜZELOĞLU-ANKARA/MEDİMAGAZİN

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Güven Bektemür, Tam Gün Yasası dolayısıyla Bakanlığa yapılan hekim başvurularını değerlendirdi. Hekimlerin sadece kamu ya da özelde çalışmalarını öngören Yasa, Bakanlık hastanelerinde 31 Temmuz 2010 itibariyle hayata geçecek.

Alınan bilgilere göre, 2009 itibariyle 365 hekim emekli oldu. 2010 yılı içinde ise bugüne kadar istifa eden ve emekliye ayrılan toplam bin 681 hekim mevcut. Bunların içinde uzman tabip, diş tabibi, klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan var. Bin 439 hekim de Yasa kapsamında geri döndü.

Geri dönen hekimlerin 424’ü pratisyen, 842’si uzman hekim ve 173’ü de diş tabibi. Bakanlık, temmuz sonuna kadar 300-400 hekimin daha başvuruda bulunmasını bekliyor. Şu ana kadar branşlara göre yapılan geri dönüşlerin başını çocuk hastalıkları alıyor. Sekseni aşkın çocuk hastalıkları uzmanı geri dönmek için Bakanlığa başvuruda bulundu. Ortalama 60 kadın-doğum uzmanı, 45 göz hastalıkları uzmanı, yaklaşık 40 kulak burun boğaz uzmanı, 40 genel cerrahi uzmanı, 38 kardiyoloji uzmanı da tam zamanlı çalışmak için Bakanlığa başvuru yaptı.

2009 itibariyle, açıktan atama yoluyla 547 uzman dönüşü olmuştu. Bu yılın ilk 6 ayı itibariyle 842 uzman hekim geri döndü. 18 Haziran’da yapılacak açıktan atama kurasıyla da yine uzman ve pratisyen hekim dönüşü bekleniyor.

Yasa’nın bazı maddeleri Bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan hekimler için 31 Temmuz 2010 itibariyle yürürlüğe geçecek. Yasa’nın üniversite hastanelerini ilgilendiren kısımlarının hayata geçmesi için (30 Ocak 2011) henüz vakit var.

Gidenler ve gelenler dengeli

“Emekli olan ve istifa edenlerle yeniden atananların sayısının dengeli gideceğini öngörüyorduk. Şimdi de Bakanlığa dönenlerin ve ayrılanların başa baş gittiğini söyleyebiliriz” diye konuşan Bektemür şunları kaydetti:

“Uygulama, 31 Temmuz’a kadar devam edeceği için açıktan atama kurasıyla da hekim istihdam edeceğiz ve dönüşlerin artmasını bekliyoruz. Hekimler temmuz sonuna kadar kararlarını kesin vermiş olacak.

Hekimler, Yasa kapsamında Bakanlığa iki şekilde başvuruda bulunabiliyor: İstifa ettikleri ile Tam Gün Yasası kapsamında verdikleri dilekçeyle atanabiliyorlar veya açıktan atama kurasıyla, münhal yerlere tercihleri doğrultusunda atanabiliyorlar. İki türlü de dönüş mümkün. Emekli olanlar sadece açıktan atama kurasıyla dönebiliyor ama istifa edenler dilekçelerine istinaden ayrıldıkları ilde boş bulunan bir kadroya dönebiliyorlar. Şu anda iki türlü dönüşün de rakamsal olarak başa baş olduğunu söyleyebiliriz.”

İstenen yere atama mümkün

Bektemür, önümüzdeki günlerde hayata geçecek Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verdi. Bektemür şöyle konuştu:

“Aile hekimlerinin kadroları geçici olarak aile sağlığı merkezlerine alınacak. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda eski kadroya dönüş mümkün olacak.

Hekimler aile hekimlerinin boşalttıkları kadrolara açıktan atama veya mecburi hizmet sonucu yerleştirilebilecekler. Aile hekimliği uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte Bakanlık aile hekimlerinin kadrolarını geçici olarak atandıkları aile sağlığı merkezlerine alıyor. Daha önce aile hekimlerinin kadrosu mevcut bulundukları hastanelerde veya sağlık ocaklarında kalıyordu ve Bakanlık kadro dolu olduğu için buraya tekrar atama yapmakta sıkıntı yaşıyordu.

Yapılacak değişiklikle , aile hekimleri kadroları çalıştıkları aile sağlığı merkezine alınacak. Hekim, sözleşmesini sona erdirdiği takdirde eski kadrosuna dönebilecek. Bakanlığın atama yapabilmesi için, kurumdaki standart kadronun boş olması, elverişli olması gerekiyor.

Başhekim yardımcısı sayıları azaltılıyor

Yeni yapılan değişiklikle, hastanelerin rollerine göre A, B, C, D, E olarak sınıflandırıldığını belirten Bektemür, buna göre başhekim yardımcılarının standartlarının da Yönetmelik ile birlikte değiştirileceğini söyledi. Bektemür, Yönetmelik ile hayata geçirilecek değişikliği şöyle anlattı:

“Özellikle eğitim araştırma hastaneleri en fazla iş yükü olan A1 grubunda sınıflandırıldı. Entegre ilçe hastaneleri de E grubu olarak belirlendi. Yapılacak düzenlemeyle, başhekim yardımcılarının standartları da makul seviyeye çekildi.. Aynı şekilde hastane müdür yardımcısı sayısı da azaltılacak. E sınıfı entegre ilçe hastanede başhekim yardımcısı ve müdür yardımcısı bulunmayacak.

Her hastaneye bir başhekim atamak zorundayız, bunda bir sıkıntı yok, ama yardımcıları ve hastane müdür yardımcıları sayıları kısmi olarak azaltıldı. Eski atananlar, standart üzerinde görünseler bile kazanılmış haklarını korumaya devam edecek. Yönetmelik ile birlikte, il sağlık müdürlüklerine bağlı şube müdürlüklerinin sayısı büyük illerde arttırıldı. Yine büyük illerde sağlık müdür yardımcıları sayıları da arttırıldı.”