Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

VEREM SAVASI HAKKINDA KANUN


VEREM SAVASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi: 5368
Resmi Gazete
Tarih: 15.4.1949; Sayi: 7183
Madde 1 - Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca gerekli görülecek yerlerde verem savas teskilati kurulur. Bakanlik bu maksatla gerekli verem sanatoryumlarini,hastanelerini, prevantoryumlarini ve dispanserlerini veya bu bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem pavyonlarini yaptirmak kiralamak, kamulastirmak veya satin almak suretiyle tesis ve teçhiz ederek faaliyete geçirir ve bunlar için her türlü tasit araçlariyle seyyar ve sabit röntgen cihazlarini satin alir.
Madde 2 - Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi, özel idareler, belediyeler ve verem savas dernekle- rince kurulmus verem sanatoryum, prevantoryum, hastane ve dispanserlerine faaliyetlerinin devami için, gerekli gördügü hususlarda, her çesit para ve ayni yardimi yapmaya ve bu kurumlarda, kanunlarla kazanilmis memurluk ve özlük haklari sakli kalmak kaydiyle, Bakanlik kurulusundan tabip ve hemsire, eczaci ve laborant çalistirmaya, özel ve tüzelkisiliklere iliskin saglik kurumlarinda veremli hastalari, ücreti Bakanlik verem ödeneginden ödenmek üzere, tedavi ettirmeye yetkilidir.
Madde 3 - Veremle savas genel giderleri için lüzumlu ödenek her yil Bütçe Kanununa bagli (A) isaretli cetvellerin Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi kisimlarinda açilacak özel bölümden ödenir.
Madde 4 - (Mülga: 17/6/1957 - 7020/6 md.)
Madde 5 - Bu kanuna bagli (1) ve (2) sayili cetvellerde yazili kadrolar, 11/2/1946 tarihli ve 4862 sayili kanuna bagli (1) ve (2) sayili cetvellere eklenmistir.
Geçici Madde 1 - 1949 yili Bütçe Kanununa bagli (A) isaretli cetvelin, bagli (3) sayili cetvelde gösterilen tertiplerine(323 894)lira ek ödenek verilmistir.
Geçici Madde 2 - 1949 yili Bütçe Kanununa bagli (A) isaretli cetvelin Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi kisminda (Verem savasi genel giderleri) adiyle yeniden açilan 698/A bölümüne (3 000 000) lira olaganüstü ödenek konulmustur. Bu ödenekten gerekli görülecek miktarlari, ayni cetvelin Maliye ve Bayindirlik Bakanliklari kisimlarindaki ilgili bölüm ve maddelere aktarmaya Maliye Bakani yetkilidir.
Geçici Madde 3 - Bu kanuna bagli (4) sayili cetvelde yazili kadrolar 1949 yili Bütçe Kanununa bagli (D) isaretli cetvelin Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi kismina eklenmistir.
Geçici Madde 4 - 1949 yili Bütçe Kanununa bagli(R)isaretli cetvelin Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi kismindaki 699 uncu (Hastaneler, Saglik ve Sosyal Yardim Kurumlari) bölümüne iliskin formül, bu kanunun ikinci geçici maddesiyle yeniden açilan 698/A (Verem savasi genel giderleri) bölümü için de uygulanir.
Bu kanun geregince 1949 yili içinde satin alinacak bagli (5) sayili cetvelde gösterilmis olan tasitlar ayni yil Maliye Bakanligi bütçesinin 469 uncu bölümüne ait (R) cetvelindeki formülün 9 uncu (Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi) maddesine eklenmistir.
Madde 6 - Bu kanun yayimi tarihinda yürürlüge girer.
Madde 7 - Bu kanunu Maliye, Bayindirlik ve Saglik ve Sosyal Yardim Bakanlari yürütür.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası