Genel SağlıkHABERLER

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI TOPLANDI

Yüksek Sağlık Şurası, sağlık hizmetlerinin çağdaş seviyeye getirilmesi ve vatandaşların şikayetlerinin en aza indirilmesi amacıyla yaşanan sorunları ele almak üzere toplandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, toplantıda ilk olarak, geçen şura toplantısında görüşülen “yaşlılara akit raporu verilmesi” konusunun görüşüleceğini belirtti.

Toplantının açılışında, şura gündemine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, akit raporlarının veriliş süresi ve raporları tanzime yetkili olacak hekimlerin belirlenmesi konularının yeniden ele alınacağını ifade etti.

Gündemin ikinci maddesinde, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Girişimsel Damar Cerrahisi” konusunun yer aldığını belirten Ünüvar, girişimsel damar cerrahisinin, bazı hastanelerde radyologlar, bazı hastanelerde ise kardiyologlar tarafından yapıldığını söyledi. Damar girişimlerindeki ilerlemeler sayesinde bacak, böbrek ve beyin damarlarının da balon yöntemiyle ameliyatsız tedavi edildiğini anlatan Ünüvar, “Ancak halen dünyada bu işlemleri kimin hangi koşullar altında yapması gerektiği konusunda görüş birliği yoktur” diye konuştu.

Ünüvar, şurada, işlemin, “girişimsel eğitim almamış, radyologlar tarafından mı, yoksa her türlü damar girişim konusunda uzmanlaşmış yataklı üniteleri olan kardiyologlar tarafından mı yapılması gerektiği” konusunun ele alınacağını bildirdi.

Necdet Ünüvar, 16 adli dosyanın değerlendirileceği şurada ayrıca, Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinin çağdaş seviyeye getirilmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların şikayetlerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunması amacıyla yaşanan tüm sorunların görüşüleceğini kaydetti.