YEŞIL KART ILAÇ VE ECZANE UYGULAMALARI

YEŞIL KART ILAÇ VE ECZANE UYGULAMALARI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0740007 17.01.2005 * 01100

Konu : Yeşil Kart Ilaç ve Eczane Uygulamaları

GENELGE

2005/..3..

3816 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 5222 sayılı Kanun’un uygulaması 01.01.2005 tarihi itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Hükümetimizin sağlık hizmeti alınmasını kolaylaştırıcı bu önemli uygulamasının başladığı tarihten itibaren, yeşil kartlı vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşları ile reçete yapan eczanelere yoğun olarak başvurdukları gözlenmektedir.Uygulamanın başarıyla devam etmesi için yeşil kartlı vatandaşlarımıza hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları ile reçete yapan eczanelerin gayretli çalışmaları ve titiz davranmaları gerekmektedir. Bu nedenle yeşil kart uygulamalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arzetmektedir:

Hastalarımızın muayene ve tedavisini yapan hekimlerimiz reçetelerini yazarken genel kurallara uygun davranacak, Bütçe Uygulama Talimatı usul ve esasları çerçevesinde hareket edecek ve “Tanı ve Tedavi Protokolleri“ne uygun “akılcı ilaç kullanımı” ilkesine titizlikle uyacaklardır.Ilgililer sahibinden başkasının karne kullanımına fırsat vermeyecek ve gerektiğinde kimlik kontrolleri yapacaklardır.Il Sağlık Müdürlüklerince Yeşil Kart veri tabanının % 80 ‘in üzerinde tamamlandığı dikkate alınarak veri tabanı giriş eksiklikleri 01 Şubat 2005 tarihine kadar mutlaka tamamlanacaktır.Reçete yapan eczaneler reçeteleri öncelikle ve özellikle Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Yardımı Denetim Programı provizyonundan sonra yapacaklardır. Ancak veri tabanına girilmemiş olması veya teknik aksaklıklar dolayısıyla provizyon alınamayan reçeteleri 01 Şubat 2005 tarihine kadar manuel sistemle yapabileceklerdir. Ayrıca niçin provizyon alınamadığını reçete arkasına belirteceklerdir.

Eczaneler 01 Şubat 2005 tarihinden sonra provizyon almadan kesinlikle reçete yapmayacaklardır. Eczaneler 01 Şubat 2005 tarihine kadar aynı hastaya 15 gün içinde düzenlenmiş sonraki reçeteleri de sistemden provizyon almadan kesinlikle yapmayacaklardır.Vuku bulabilecek suistimal ve usulsüzlükler halinde gerekli idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılacak ve ilgililer hakkında gerekli işlemler geciktirilmeden ve titizlikle yürütülecektir.

Keyfiyetin ilgililere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

DAĞITIM:

81 Il Valiliğine