Genel SağlıkHABERLER

YAZ MEVSİMİNDE İÇME SUYUNA DİKKAT

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge göndererek içme ve kullanma sularının temizliğine dikkat edilmesi yönünde uyardı. İşte sağlıklı su kuralları…

Genelgede, özellikle yaz aylarında suyla bulaşan hastalıklarla mücadelede içme ve kullanma sularının sağlıklı olmasının önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Fert, toplum ve çevre sağlığının korunmasında sağlıklı su tüketiminin çok önemli bir rol oynadığının ifade edildiği genelgede, valiliklerden konuyla ilgili önlemlerin alınması istendi.

Suyun temiz olarak tüketiminin sağlanması amacıyla dezenfekte edilmesinin şart olduğunun vurgulandığı genelgede alınması istenen önlemler şöyle sıralandı:

”-Belediye teşkilatı bulunan yerleşim bölgelerinde, tüketime verilen içme ve kullanma sularının temini, su kaynağının ve isale hattının her türlü kirlenmelere karşı korunması ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması, çalışmaların ilgili belediyelerin görev alanında yer alması nedeniyle konu hakkında belediyelerin uyarılması gerekmektedir.

-Belediye teşkilatı bulunmayan ancak bulaşıcı hastalık yönünden risk teşkil eden yerleşim birimlerinde, tüketime verilen şebeke sularının sürekli olarak dezenfeksiyonunun sağlanması önem arzetmektedir.

-Klorlama cihazlarının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulundurulması gerekmektedir.

-Su deposu bulunan bina ve işyerlerinin depolarının ayda en az bir kez temizlenmesi önemli yararlar içermektedir.”