Genel SağlıkHABERLER

YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDET İHMAL VE İSTİSMAR ARTIYOR

Azalan doğurganlık, tıbbi bakım hizmetlerinin artması ve yaşam sürelerinin uzaması sonucunda tüm dünyada yaşlı nüfus artmaktadır. Ülkemizin halen % 8’i 65 yaş üstündedir. Ancak 2050 yılında bu oranın %20-25 düzeylerine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ileri yaşlara ilişkin her türlü sağlık, sosyal ve yaşamsal sorunlarda belirgin artış beklenmektedir. Ne yazık ki bu sorunlardan biri de yaşlı bireylere yönelik artan şiddettir.

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği Geriatrik Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, yaşla birlikte özürlülüklerin artması ve başkalarına daha fazla bağımlı olma şiddete maruz kalma riskini artırmakta, yaşlı bireyleri hem doğrudan şiddete direnebilme, hem de tavır alabilmesini ve korunması son derece güç bir hale gelmekte olduğunu belirterek; “Aile içinde dayak ve diğer fiziksel şiddet uygulamaları, ilgilenmeme, ihtiyaçlarının giderilmemesi, aşağılama, küçümseme, yalnızlığa terk etme gibi duygusal şiddet uygulamaları, yeterli hijyen ve beslenme ve bakım koşullarının bilerek sağlanmaması, gelirine el konulması, sahip olduğu mal ve mülkün elinden alınması, fiziksel koşulların uygun olmadığı mekanlarda yaşamaya zorlanması, sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önlenmesi gibi istismar ve şiddet içeren tutumların her geçen gün arttığını gözlemlemekteyiz.” diye konuştu.

HER YIL 29 MİLYON YAŞLI PSİKOLOJİK İSTİSMARA MARUZ KALIYOR

Prof. Kulaksızoğlu şöyle devam etti: “Hızla yaşlı istismarını geçim kaynağı yapan çeteler oluşmaktadır. Yaşlıların toplum içinde ya da ilişkili oldukları çeşitli kurumlarda, örneğin bakım evlerinde aşırı ilaç verme veya korkutma dövme gibi şiddet ve istismara uğrama oranları da artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisinin yayımladığı bu yıl ki raporda, aralarında Türkiye’nin de olduğu 46 ülkede her gün 10 bin yaşlının fiziksel şiddete maruz kaldığı ve her yıl 6 milyon kişi fiziksel kötü muameleye maruz kaldığı ifade edilmektedir. Bu araştırmaya göre, her yıl 29 milyon yaşlı psikolojik istismara maruz kalmakta ve 8 bin 500 yaşlı öldürülmektedir” dedi.

ŞİDDETE KARŞI ACİLEN ÖNLEM ALINMALI

Prof. Kulaksızoğlu şiddet konusuyla ilgili ayrıca; “Toplumun bu konudaki duyarlılığını artırıcı kampanyalara, medyada farkındalığın artırılmasına, polislerin ve ilgili diğer kolluk kuvvetlerinin, sağlık çalışanlarının bu konuda eğitilmesine, şiddete maruz kalan yaşlının korunması için gerekli kanunların düzenlenip daha aktif hale getirilmesine ve bu yaşlıların devlet koruması ve bakımına alınarak insanlık onuruna uygun yaşama şartlarının sağlanmasına acil ihtiyaç vardır. Bu toplumsal ve vicdani bir borçtur.” diyerek sözlerini tamamladı.