Genel SağlıkHABERLER

UZMANLIK EĞİTİMİNDE İYİ HEKİMLİK KAZANMALI

Sağlık Bakanlığı, 10 yıllık aradan sonra uzman hekim yetiştiren eğitim ve araştırma hastanelerinin eğitim sorumluları için ilk defa sınav yaptı.

Üç aşamalı sınavlar geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 04 Nisan 2010 tarihinde yazılı mesleki bilim sınavına girip 60 ve üzerinde alan adaylar Haziran ayında üç grup olarak jüriler tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavlara girdi.

Türk Tabipleri Birliği her aşamada olduğu gibi jüri aşamasında da, Sağlık Bakanlığı’na jürilerin yönetmeliğe uygun biçimde önce havuz oluşturulması, sonrasında ise bu havuzdan TTB’nin de hazır bulunacağı biçimde kura yöntemi ile seçilmesini talep etti. Türk Tabipleri Birliği’ne, sözlü sınav öncesi, jürilerin objektif olmayacağı, önceden belirlenen adayların seçilmesi için taraflı jürilerin oluşturulacağı, hatta kimi kadrolar için kazanacak adayların önceden belli olduğu yönünde çok sayıda başvuru iletilmiştir.

TTB’nin sınavlarla ilgili başvuru ve açıklamaları:

Klinik şef, şef yardımcılığı ve başasistan kadroları hakkında…

Hekim yetiştirecek hekimler için eşitlik, adalet, hakkaniyet çağrısı…

Klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistan sürecinin takipçisiyiz…

Sağlık Bakanlığı web sayfasında 6 Temmuz 2010 günü Sınav Yerleştirme Sonuçları ilan edildi. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ile başarısız adayların isimlerine ilanda yer verilmedi, yalnızca TC kimlik numaraları belirtildi. Böylece kazanan kişileri kendileri dışında diğer adayların öğrenmesi ilk başta mümkün olmadı.Ancak adayların kendilerinin başarılı sayılmadığı sınavlarda başarılı olanları diğer yollarla öğrenmelerinin ardından gerek odalarımıza gerekse doğrudan Birliğimize çok sayıda başvuru gelmeye başladı. Bu başvurular; jürilerin büyük oranda daha önce Sağlık Bakanı tarafından sınavsız atanan hekimlerden oluşturulduğu, bu nedenle sınavın, kişilerin bilimsel niteliklerine göre değil siyasi saiklere göre sonuçlandırılacağı kaygılarını doğrulamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği bu aşamada ivedilikle Sağlık Bakanlığı’ndan sınavları yapan jüriler ve sınavda başarılı ve başarısız sayılan hekimlerin isimlerinin bildirilmesini ekteki yazı ile istemiştir. Gelecek yanıt üzerine gerekli girişimleri yapacaktır.

TTB’nin sözlü sınavla ilgili Bakanlık’tan istediği bilgiler:

Sözlü sınavlar hakkında…

Sınav sonuçları hakkında…

Türk Tabipleri Birliği, kurumsal olarak yapacağı girişimlerin yanı sıra, taraflı bir jüri ile adil, objektif olmayan bir sınava tabi tutulan bütün hekimlere destek olacaktır. Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu hekimlerin bireysel olarak yargı yoluna gitmeleri halinde yararlanabilecekleri bir örnek dava dilekçesini hazırlamıştır.

Örnek bireysel dava dilekçesi

Türk Tabipleri Birliği; iyi hekimlik için eğitimde siyasi kadrolaşmanın felaket olduğunu bilmektedir. Bunun Sağlık Bakanlığı dahil bütün taraflarca anlaşılması ve iyi hekimliğin kazanması için daha etkin mücadele etmeye kararlıdır.