Genel SağlıkHABERLER

TV BESLENME ŞEKLİNİ ETKİLİYOR

İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) ebeveynlerle yaptığı bir araştırma, televizyon ve reklamların özellikle 7-12 yaş grubu çocukların beslenme kalitesi ve şeklini belirlediğini ortaya koydu.

TV, çocukların beslenme alışkanlıklarını da etkiliyor. İstanbul’da ebeveynlerle yapılan bir araştırma, televizyon ve reklamların özellikle 7-12 yaş grubu çocukların beslenme kalitesi ve şeklini belirlediğini ortaya koydu. Ailelerin yüzde 90.4’ü, fast-food tarzı hazır gıda reklamlarının çocuklar üzerinde olumsuz etki yaptığını, yüzde 39’u da çocukların reklamı yapılan ürünlerden etkilenerek sıklıkla istediğini ifade etti.

İÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo-TV Yayıncılığı Radyo Programı Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Nalan Kösebalaban Doğan ile okutman Bahar Söz, “Televizyonun çocukların beslenme alışkanlıklarına etkisi” konulu bir araştırma yaptı.

Çalışma, 2 ilçedeki 2 ilköğretim okulu ile 2 çocuk yuvasına giden 0-6 ile 7-12 yaş grubu 520 çocuğun ebeveynleriyle gerçekleştirildi. Buçocukların 374’ünün evinde en az 2 ve 2’den fazla televizyon bulunduğuve yarıdan fazlasının 2 saatten fazla televizyon izlediği belirlendi.

Araştırma, çocukların yüzde 44’ünün reklamlardan etkilendiğini ortaya koydu. Buna göre, katılımcı ailelerin yüzde 39’u, çocuklarının reklamı yapılan ürünlerden etkilenerek sıklıkla istediğini ifade etti.Yine ailelerin yüzde 90.4’ü, fast-food tarzı hazır gıda reklamlarının çocukları üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu düşündüğünü bildirdi.

7-12 yaş çocukların ev dışında okul, arkadaş ve televizyonun etkisiyle tercihlerini değiştirmesinin söz konusu olabildiği belirtilen araştırmada, özellikle bu yaş grubu çocukların beslenme kalitesi ve şeklini, aileden çok televizyon izleme süresi ve reklamlardan etkilenme düzeyinin belirlediği vurgulandı.

OBEZİTE RİSKİ ARTIYOR

Araştırmayı yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Nalan Kösebalaban Doğan, televizyonun bir etkisinin de beslenme alışkanlıklarına yönelik olduğunu, fast-food tarzı beslenme ve hazır gıdaların giderek günlük beslenmenin bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Yapılan araştırmaların, okul öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını aileler etkilerken, okul çağında arkadaş, televizyon ve özellikle reklamların etkilediğinin ortaya koyduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Doğan, şöyle dedi:

“Bu etki, onları reklamı yapılan gıda ürününe sahip olmaya yönlendirmekte. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları yerini, tek tip ve çeşitli katkı maddelerini içeren fast-food veya benzeri beslenme şekline bırakmaktadır. Televizyon izleme süresinin artması, beraberinde fiziksel aktivitenin azalmasını ve öğün dışı fazla hazır gıda tüketilmesinin artmasını getirmektedir. Bu durum ise çocuklarda obezite riskini artırmaktadır.”