TÜRKİYE’NİN DİYABET RİSKİ ÇIKARILDI

Türkiye’de 191 merkezde, 13 bin 140 kişi üzerinde yapılan çalışma ile Tip 2 diyabet açısından risk taşıyan nüfusun profili belirlendi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Yılmaz, Türkiye’de diyabet açısından risk taşıyan gruptaki kadınların yüzde 54’ünün, erkeklerin ise yüzde 39’unun obez olduğunu vurguladı. Yılmaz, “45 yaşın altında olsa bile, diyabetik açıdan risk taşıyan gruptaki her 4 kişiden 1’inde hipertansiyon bulunuyor” dedi.

Antalya’da devam eden 41. Ulusal Diyabet Kongresi’nde, Türkiye’nin diyabet haritası açıklandı. Türkiye’de 191 merkezde, 13 bin 140 kişi üzerinde yapılan “Türkiye Çok Merkezli Risk Çalışması” hakkında bilgi veren Prof. Dr.Yılmaz, çalışmayla, Tip 2 diyabet açısından risk taşıyan nüfusun profilinin çıkarıldığını kaydetti.

Çalışmanın, Türkiye’de bugüne kadar diyabet konusunda yapılmış en büyük araştırma olduğunu savunan Prof. Dr. Yılmaz, Amerikan Diyabet Birliği’nin kriterleri baz alınarak yapılan çalışmaya, vücut kitle indeksi 25’in üzerinde, ailesinde diyabet hikayesi olan, hamilelik dönemi diyabeti olan, 4 kilodan ağır çocuk doğuran, hipertansiyonu olan, ADL kolestrolü 35’in altında, trigliseridi 250’nin üzerinde olanve bozulmuş açlık glikozu bulunanların alındığını kaydetti.

Çalışmaya katılanların 10 bin 409’unun 45 yaş üzerinde olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yılmaz, araştırmaya katılan kadınların oranının yüzde 63,7, erkeklerin oranının ise yüzde 36,3 olduğunu ifade etti. Araştırmaya alınan grubun yaş ortalamasının 52,9 olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu araştırmada şişmanlık oranına baktığınızda Türkiye’de diyabet açısından risk taşıyan gruptaki kadınların yüzde 54’ü, erkeklerin ise yüzde 39’u obez bulundu” dedi.

Hiçbir belirti ortaya çıkmadan, sadece glikoz yüklemeyle bulunan şeker hastası sayısının yüzde 60 civarında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Temel Yılmaz, ölçümlerde sadece açlık glikozuna değil, tokluk glikozuna da bakılması gerektiğini ifade etti.

45 YAŞ ÜSTÜNDE HİPERTANSİYON RİSKİ % 50

Açlık glikozu 100’ün üzerinde, tokluk glikozu 140’ın üzerinde olan herkesin diyabet açısından risk taşıdığı, açlık glikozu 126’nın üzerinde, tokluk glikozu 200’ün üzerinde olan herkesin diyabetli olduğu belirtildi.

Risk taşıyan grubun içinde, 45 yaş üzerindeki kişilerde hipertansiyon görülme sıklığının yüzde 50 olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

“Yani sokakta yürüyen 45 yaş üzerindeki her 2 kişiden 1’inde hipertansiyon var. 30-35 yaş civarında ve şişman olanların yüzde 26’sında da hipertansiyon var. Yani 45 yaşın altında olsa bile, diyabetik açıdan risk taşıyan grupta bulunan her 4 kişiden 1 tanesinde hipertansiyon bulunuyor.”

DİYABET

Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca açlık glikozu 100’ün üzerinde, tokluk glikozu 140’ın üzerinde olan herkesin, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diyabet açısından risk taşıdığını, açlık glikozu 126’nın üzerinde, tokluk glikozu 200’ün üzerinde olan herkesin diyabetli olduğunu bildirdi.