Genel SağlıkHABERLER

TÜRKİYE’DEKİ KADINLARIN YARISI İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİ YAŞIYOR

Hastaların genelde anlatmaktan çekindikleri ve bundan dolayı tedavi ettiremedikleri hastalıklar arasında idrar kaçırma yer alıyor. Bu nedenle idrar kaçırmanın çok yaygın olmadığı kanısı mevcut. Oysa Türkiye’de kadınların yarısı idrar kaçırma sorunu yaşıyor. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Ürojinekoloji Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fuat Demirci, zor doğum, menopoz veya aşırı şişmanlık gibi nedenlerden ortaya çıkabilen idrar kaçırma hakkında bilinmesi gerekenleri derledi!

Ülkemizde idrar kaçırma sıklığını araştıran çalışmalarda menopozdaki kadınların % 40 – 69’nun, doğurganlık çağındaki kadınların % 20 – 46’sının değişik derecelerde idrar kaçırdığını ortaya koymaktadır. İdrar kaçırma kadınların hayatını ciddi bir şekilde etkilemesine karşın, çok az bir kısmı hekime tedavi için başvurmaktadır. Kadınların büyük kısmı (% 80) idrar kaçırmayı yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak görmektedir. Bu çalışmalar göstermiştir ki ülkemizde kadın nüfusunun % 8 – 10’unda ( 3 – 3.5 milyon) ciddi şekilde tedavi edilmesi geren idrar kaçırma mevcuttur. İdrar kaçıran hasta sürekli ped veya bez kullanmakta, kendini evi ile sınırlamakta, kaçırma ve koku nedeniyle sosyal ilişkilerini sınırlamaktadır. Bu durum bazen ciddi psikolojik sorunlara ve depresyona yol açmaktadır.

Zor doğum, menopoz ve obezite idrar kaçırmayı tetikleyen nedenlerin başında geliyor!

İdrar kaçırmanın en önemli nedeni pelvis tabanının ve idrar torbasının destek dokusunun zayıflamasına bağlı olarak oluşan idrar kaçırmadır. Bu tip idrar kaçırmada, hasta öksürüp aksırdığı, zorlandığı zaman istem dışı idrar kaçırmaktadır. Bu durum genellikle çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma, evde kendi kendine doğum yapma, zor doğum yapma, müdahaleli doğum yapma ya da eğitimli olmayan kişiler tarafından doğurtulma ile ilişkilidir.

Ayrıca ileri yaş, menopoz, uzun süren kabızlık, şişmanlık, astım, bronşit gibi akciğer hastalıklarına bağlı olarak da sık görülür. Ülkemizde doğum sayısının fazla olması nedeniyle istem dışı idrar kaçırmanın üçte ikisini bu tip idrar kaçırma oluşturmaktadır ve sıklıkla doğurganlık çağındaki genç kadınlarda rastlanmaktadır.

İdrar kaçırma tedavisi günümüzde çok kolay!

İdrar kaçırması olan hastanın tedavi seçimi şikayetlerinin ağırlığına ve muayene bulgularının değerlendirilmesine bağlı olarak yapılmaktadır. Hastanın şikayetleri hafifse ya da sıkışma tarzında idrar kaçırma varsa ameliyat dışı yöntemler ile tedavi edilir ve hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Eğer hastanın şikayetleri ciddiyse, ped kullanıyor ve idrar kaçırma sosyal hayatını etkiliyorsa seçilecek tedavi yöntemi ameliyattır.

Günümüzde lokal anestezi kullanarak küçük bir kesi ile 10 – 15 dakika süren ameliyatlar yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda hasta aynı gün taburcu edilmektedir ve uzun dönem başarı oranları % 90’ın üzerindedir.