TÜRK HALKININ ‘GRİP’ PROFİLİ

“www.gribim.com” adlı internet sitesi, grip ve soğuk algınlığında Türk insanının tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla bir anket yaptı.

Grip ve soğuk algınlığında Türk insanının tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla bir anket yapıldı.

Yapılan anket sonucunda, grip ve soğuk algınlığı şikayetleri karşısında Türk halkının büyük çoğunluğunun istirahat etmenin yanı sıra ideal kombinasyona sahip, güçlü ve hızlı etkili ilaçlar kullandığı ortaya çıktı.

12 Kasım – 17 Aralık tarihleri arasında yayınlanan ankete 9.314 kişi katıldı. 82 ilden anketi yanıtlayan katılımcıların büyük bir oranının 19 – 25 yaş grubu olduğu (% 38) , bunu 25- 35 yaş grubunun takip ettiği (%34) belirlendi.

Anket sonuçlarına göre, ülkemizde soğuk algınlığı ve grip % 74,2 oranıyla senede 1- 3 kez geçiriliyor. Senede üçten fazla grip olma oranı ise % 21,6. Bu tablo, grip ve soğuk algınlığının yaşam kalitemiz ve iş gücü kaybı üzerindeki önemini gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre grip ve soğuk algınlığı şikayetleri karşısında halkımızın büyük bir çoğunluğu istirahat etmenin yanı sıra ideal kombinasyona sahip, güçlü ve hızlı etkili ilaçlar kullanıyor ve daha çok sıvı tüketmeye özen gösteriyor.

Ankete katılan 2741 kişi ise hiçbir özel uygulama yapmadan hayatına devam ettiğini belirtiyor.

Ankete yanıt veren 9314 kişiden 5201’i (% 55,8) ilaç kullanacağı zaman hekime başvuruyor. 2448 kişi (% 26,2) eczaneye danışarak ilaç kullanıyor. Anket sonuçlarına göre grip ve soğuk algınlığı halinde 1665 katılımcı (% 17,8) yakınlarının tavsiyesi ile ilaç kullanıyor.

Anket sonuçlarının ortaya koymuş olduğu başka bir bulgu ise ankete katılan 5241 kişinin, grip ve soğuk algınlığında ilaç olarak suda eriyen ürünleri tercih etmesi (% 56,2). Ankete katılan 1145 kişi ise bitkisel kökenli ilaçları tercih ediyor (% 12,3).