TÜRK DİABET CEMİYETİ’NDEN RAMAZAN’DA ÜCRETSİZ TOKLUK KAN ªEKERİ ÖLÇÜMÜ

Türk Diabet Cemiyeti, açlık kan ºekeri yanında tokluk kan ºekerinin de önemine dikkat çekilen Ramazan ayında, sağlıklı veya ºeker hastası 20 yaºın üzerindeki kiºilere, ücretsiz tokluk kan ºekeri taraması yapacak. Novartis’in katkılarıyla, Türk Diabet Cemiyeti’nin Harbiye ve Kadıköy’deki ºubelerinde gerçekleºtirilecek tokluk kan ºekeri ölçümü bugün baºlıyor. İftardan 2 saat sonra 20.30-21.30 saatleri arasında yapılacak ölçüm, hafta sonları dıºında 29 Ekim tarihine kadar sürecek.

ªeker hastası (diabetik) olduğu bilinen kiºilerin açlık ve tokluk kan ºekeri değerlerinin ayrı ayrı önemi olduğunu vurgulayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaºa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Diabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, henüz ºeker hastalığı bulunmayan bir kiºinin, kendisinde diabet olup olmadığını öğrenmesi için tokluk kan ºekerine baktırması gerektiğini belirtti. Açlık kan ºekeri normal bulunan ve 40 yaº üstünde olan her üç diyabet hastasından birinin, yemek baºlangıcından iki saat sonraki kan ºekeri yüksek olduğuna dikkat çeken Hatemi, bu kiºilerin erken tedavi ile kalp-damar veya beyin damarı hastalığından korunabileceğini söyledi.

Tokluk kan ºekeri iftardan 2 saat sonra ölçülüyor

Herhangi bir öğünün baºlangıcından 2 saat sonraki kan ºekeri değerinin 140 miligram altında olması gerekiyor. 140-200 miligram arasına bozulmuº değer, 200 miligram’dan fazlaya ise “diabetik değer” adı veriliyor. Tokluk kan ºekerini, kiºi evde kendi de ölçebiliyor.

•Türk Diabet Cemiyeti
Harbiye (Orduevi Karºısı Prof. Dr. Celâl Öker sok.)

•Türk Diabet Cemiyeti
Kadıköy (Göztepe Tanzimat Sokak.)