TÜP BEBEK İSTEYENLERE MÜJDE

SSK’dan devlet memuru başta olmak üzere Bağ-Kur’lu ve Yeşil kart sahiplerine müjdeli haber. SSK tüp bebek sahibi olmak isteyenlerin tedavi masrafını karşılayacak.

SSK’lılar da devlet memurları, Bağ-Kur’lu ve Yeşil Kartlılar gibi tüp bebek uygulamasından yararlanabilecekler.

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığı’nca yayımlanan genelgeyle SSK’lıların bundan sonra tüp bebek uygulamaları tedavi giderlerinin kurum tarafından karşılanmasının yolu açıldı.

Genelgeye göre, tüp bebek uygulaması sevk ve esasları ve tedaviye başlama kriterleri, ilgili mali yılın Bütçe Uygulama Talimatı ve Sağlık Bakanlığı’nın tüp bebek genelgesinde belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Buna göre, SSK’lılar öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinden tüp bebek tedavisinin zorunlu olduğuna dair durumlarını belgeleyen bir rapor alacaklar.

Genelge ayrıca, 40 yaş ve en fazla 3 uygulama yapılması sınırı getirilirken, tüp bebek yöntemiyle bir defaya mahsus çocuk sahibi olunabilecek.

SSK ilacın yüzde 80’ini, tedavi giderlerinin ise yüzde 20’sini karşılayacak. Bu da kurumun tüp bebek tedavisi için her hastaya yaklaşık bin 140 YTL’lik ödeme yapacağı anlamına geliyor.

Genelgeyle devlet memurları, Bağ-Kur’lu ve Yeşil Kartlılardan farklı olarak, SSK’lıların sadece anlaşmalı özel merkezlerden yararlanabilmesi koşulu da getirildi.

Tüp bebek tedavileri SSK dışındaki kurumlarca karşılananlar, herhangi bir sözleşmeye gerek duyulmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış merkezlere başvurabiliyor.