Genel SağlıkHABERLER

TOPLU SÜNNETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dünyada ve ülkemizde en çok yapılan cerrahi işlemlerden biri ve çocuklar için yeni bir dönemin başlangıcı olan sünnet, aileleri için büyük gurur kaynağıdır. Okulların tatil olmasına takiben özellikle yaz aylarında yapılan toplu sünnetlerin uygun şartlarda yapılması gerekir.

Ülkemizde en çok yapılan cerrahi işlemlerden biri ve çocuklar için yeni bir dönemin başlangıcı olan sünnet için, Özel Rumeli Hastanesi üroloji uzmanı Dr. Faruk YERLİOĞLU toplu sünnetlerin nasıl olması gerektiği konusunda açıklamada bulundu:

Sünnet tüm operasyonlar gibi, çok ciddiye alınması gereken bir operasyondur. Neticede penis üzerinde bir operasyon yapılmakta ve bu çocuğun tüm hayatını etkilemektedir.

Sünnet toplumda en eski yapılan şekli ile hafife alınmakta ve bu hafife alma kurumlar tarafından benimsenmemektedir. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi sünnet esnasında her türlü hijyenik ve sıhhi şartlara bir ameliyathane titizliğinde dikkat edilmelidir. Birçok bulaşıcı hastalık ve özellikle kan yoluyla bulaşan Hepatit B, Hepatit C ve diğer hastalıklar yeterince dezenfekte edilmeyen operasyon malzemeleri ile enfeksiyon bulaşabilmektedir.

Toplu sünnet organizasyonları hastane şartlarında yapılacak şekilde ihtiyaç sahibi kimselere sunulmalıdır. Sünnet olacak çocuklar sünnet gününden önce mutlak surette bir uzman tarafından değerlendirilmelidir ve çocuklarda mevcut olabilecek inmemiş testis, kasık fıtıkları ve idrar deliğinin yerinde olmaması (hipospodias, epispadias) gibi rahatsızlıklar önceden tespit edilmelidir.

Erkek çocuklarının hayatında önemli bir yeri olan sünnet, aslında çocuk açısından önemli bir işlem, yani önemli bir ameliyattır. En az tören kısmı kadar sünnetin yapıldığı yer de önemlidir. İşlem esnasında yaşanan herhangi bir olumsuzluk, hem psikolojik hem de fizyolojik olarak çocuk üzerinde ömür boyu etkili olabilir.