Genel SağlıkHABERLER

TIBBİ MÜDAHALE HATALARI KİTABININ 2. BASKISI ÇIKTI

Ülkemiz hukuk uygulamasındaki tıbbi hata davalarının Yüksek Yargıya yansıyan sonuçlarının anlatıldığı “Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları” kitabı ,tıp ve hukuk konusundaki ilgililere yönelik hazırlanmıştır. Kitapta, hekimler ve diğer sağlık mesleği mensupları,ne tür hataların yargıya yansıdığını ve ne şekilde sonuçlandığını; hukukçular ,tıbbi hata davalarının seyrini ve sonuçlarını görbileceklerdir.

Avukat, Halide Savaş şimdiye kadar hiçbir hukukçunun incelemediği bir alan olan, ancak son yıllarda yargıda büyük bir yük teşkil eden tıbbı hatalarla ilgili kitabında, bu hataların ne sıklıkta yargıya yansıdığı, yargıya yansıyan davaların seyri ve yargılama aşamalarını yüksek yargı kararları ışığında anlatırken, hataların ilgili tıp alanındaki dağılımlarını da belirtiyor.

Konu Başlıkları
Emsal Yüksek Yargı Kararlarındaki Tıbbi Müdahale Hataları
Yapıldıkları Sağlık Meslekleri, Tıp Alanları
Birden Fazla Tıp Alanını İlgilendiren Hatalar
Hataların Sonuçları (ölüm, uzuv kaybı, engelli bebek doğması vb.)
Hataların Oluştuğu Kurumlar, İller
Yıllara Göre Yargıya Yansıma Oranları
Yargılama aşamaları ve sonuçları yönlerinden irdelenmesi
Tedavi Dolayısıyla Oluşan İkincil Zararlar
Hasta Güvenliği
Tıbbi Hata – Komplikasyon – İzin verilen Risk Alanı
Yargı Kararlarında Komplikasyon
Yargı Kararlarında Vekilin Özen Borcu

ISBN: 9789750214844
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Yazar:Av. Halide Şavaş