Erkek SağlığıHABERLER

TESTİS KANSERİ

Nedir?

Her yıl 25.000 erkekten birini etkiler. Genç yaşların hastalığıdır. İnmemiş Testis önemli bir hazırlayıcı sebeptir

Tani Nasil Konur ?

Erkekler ara sıra testislerini muayene etmelidirler. Testiste veya yakınında sert ağrısız kitleyle karşılaşırlarsa derhal üroloğa başvurmalıdırlar. Ürolog muayene sonrası ultrasonografi yapacak ve bazı kan tetkikleri isteyecektir.

Nasil Tedavi Edilir ?

Tanı konulunca derhal testis ve kordonu ürolog tarafından kasıktan yapılan bir ameliyatla çıkartılır. Patolog kanserin tipini bildirir. Buna göre ışın tedavisi veya ilaçla tedavi cerrahi tedaviye eklenir. Zamanında girişimle hasta çok yüksek oranla tam olarak iyileşebilmektedir.