Genel SağlıkHABERLER

SUYUNUZDAKİ TORTUDAN KORKMAYIN!

Özellikle suyu kaynattıktan sonra kaynama kaplarında ve genellikle çaydanlıklarda biriken tortu, aslında içme suyunuzun ne kadar sağlıklı olduğunun da bir göstergesi… İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, suda oluşan tortularla ilgili olarak, “Bunlar aslında suyun zengin mineral içeriğini ortaya koyar ve yüksek mineralli doğal sular sağlıklı bir yaşam için temel gerekliliktir” dedi.

KAYNAMA sırasında ortaya çıkan ve kaynama kaplarının dibinde biriken kireç ve tortu aslında günlük kullandığınız ambalajlı (damacana veya pet) içme suyunuzun sağlıklı ve zengin mineralli yapısının bir göstergesi… İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, suya sertliğini veren bu maddelerin aslında suyun doğal yapısıyla ilgili ipuçları verdiğini belirtti.

Yüksek mineralli doğal suların kaynatılması sırasında meydana gelen kireç ve tortu oluşumlarının olumsuz bir özellik olarak sorgulandığını vurgulayan Prof. Dr. Zeki Karagülle, oysa bunların yüksek mineralli doğal sulara sertliğini veren ve kaynatma sırasında oluşan, suda çözünmeyen kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat bileşikleri olduğunu söyledi. Yüksek mineralli doğal suların sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Zeki Karagülle, en genel adıyla kireç olarak bilinen bu maddenin düşünülen zararının aksine, içilen sudaki mineral zenginliğinin ve sağlığın bir göstergesi olduğunu vurguladı. İçtiğinizin suyun mineral yapısını üzerindeki etiketi okuyarak kolayca öğrenebileceğinizin de altını çizen Prof. Dr. Zeki Karagülle, sözlerine şöyle devam etti;

“Sert yani çok düşük mineralli olmayan bir doğal mineralli su ısıtıldığı veya kaynatıldığı zaman ana maddesi suda çözünmeyen kalsiyum karbonat, yani kireç olan tortu oluşur ve konulduğu kap, çaydanlık veya tencere yüzey ve diplerinde çökelir. Burada gerçekleşen kimyasal süreç, suyun sertliğini oluşturan kalsiyum ve bikarbonat iyonlarının ısıtma veya kaynatma sırasında esası kalsiyum karbonat tuzu olan tortu oluşturarak dibe çökmesi ve halk arasında da kireç diye bilinen sert çökeltiler oluşturmasıdır. Sert suların ve doğal mineralli suların son yıllarda bilimsel olarak kanıtlanan ve giderek daha iyi anlaşılan insan sağlığı üzerindeki bir dizi olumlu etkileri de aslında içerdikleri kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarına yani suya sertliğini veren maddelere bağlıdır.”