STRESİN EN İYİ ÖRNEĞİ SINAV

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ”Günlük Hayatta Stres” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Köknel, stresin en iyi örneğinin sınav olduğunu belirtti.

Stresin bilimsel olarak da laboratuvar olarak da yapılan araştırmalarda, tek model olarak sınav üzerinde durulduğunu ifade eden Prof. Dr. Köknel, sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında yaşanılan huzurun, mutluluğun hayatın içine yayılması durumunda bunun daha iyi ve yaşayarak anlaşılmasının mümkün olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Köknel, günlük hayatta tüm davranış, çaba ve eylemlerin altındaki en temel etkenin mutluluk olduğunu belirtti. Prof. Dr. Köknel, herkesin yaş ve konumuna göre mutluluğu tanımladığı ortamların birbirinden farklı olduğunu, bir ünivesite öğrencisinin gireceği sınavı başarı ile geçmekten, lise öğrencisinin üniversite sınavını kazanmaktan, bir memurun maaşına zam yapılmasından mutluluk duyabileceğini kaydeti.

Bir insanın mutlu olmasının yalnızca sevindirici olaylardan değil, bazı üzüntüleri aşarak memnuniyet duyması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Köknel, çaba göstermeden mutlu olmanın mümkün olmadığını belirtti.

Stresin günlük hayatta olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Köknel, ”Günlük hayatımızda stres var. Çünkü, bizler doğal ve toplumsal olmak üzere 2 ortamda yaşıyoruz. Bu 2 ortam bizim bedensel ve ruhsal ortamımızı farkında olmadan değiştiriyor” dedi.

İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde en çok stres yaratan 2 ortam bulunduğunu bunlardan birincisinin ev diğerinin de aile ortamı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Köknel, insanların bu ortamlar dışında zaman geçirdikleri dış ortamlarda yaşadıkları olayları aldırmadan geçiştirebildiğini söyledi.