ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME

Şizofreni hastalarının bazı seslere nasıl tepki verdiklerini inceleyen bir test, hastalığın erken teşhis ve tedavisine imkan verebilecek.

Şizofreni hastalarının bazı seslere nasıl tepki verdiklerini inceleyen bir testin, hastalığın erken teşhis ve tedavisine olanak tanıyabileceği bildirildi.

Sidney’deki Güney Yeni-Galler Üniversitesi’nden bilimadamları, bazı seslere tabi tutulduğunda sağlıklı kişilerle şizofreni hastalarının beyin tomografileri arasında farklılıklar olduğunu gördüler.

Profesör Philip Ward, bazı sesler karşısında sağlıklı kişilerin grafik göstergelerinde düzenli eğriler görüldüğünü, ancak şizofreni hastalarında bu eğrilerin düzensiz olduğunu belirtti. Ward, bu çalışmaların az masraflı olan tomografi yoluyla şizofreni için erken ve güvenilir bir testin geliştirilmesinin yolunu açtığını söyledi.

Günümüzde psikiyatrlar, şizofreni teşhisini, hastaları gözlemleyerek ve dinleyerek koyuyor, ancak bu yöntemin uzun bir süreci kapsaması nedeniyle tedavi gecikebiliyor