Genel SağlıkHABERLER

SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapıldı.Resmi Gazete’de yayımlanan, ”SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e göre,

Resmi Gazete’de yayımlanan, ”SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e göre, hemodiyaliz raporları, hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda sertifikalı uzman tabip tarafından da düzenlenebilecek.

Daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibarıyla uygulamada olan SGK Sağlık Uygulama Tebliğine uygun sağlık raporları geçerli olacak.

Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçların bedelleri, hasta adına düzenlenmiş reçete, sağlık raporu ve yurt dışı görevine dair resmi belge ibrazına dayanılarak, en fazla bir yıllık tedavi dozunda reçete edilmesi halinde ödenecek. Süresi 1 yıldan az olan raporlarda ise rapor süresi kadar ilaç verilecek.

Tıbbi malzeme temini ve ödeme esaslarının da düzenlendiği tebliğe göre, ilaçlı stent bedelleri belirlenen şartların oluşması durumunda SGK tarafından karşılanacak. 50 yaşın altındaki hastalarda kullanılan seramik protezlerin bedelini de SGK ödeyecek.

Tebliğle bazı ilaçların kullanım ilkeleri, hasta katılım payından muaf ilaçlar, sistemik ve antimikrobik ilaçların reçeteleme kuralları, sadece yatan hastalarda kullanılmaları halinde bedelleri ödenecek ilaçlar, ayakta tedavide sağlık raporu ile verilebilecek ilaçlarda da değişikliğe gidildi.