SES KISIKLIĞI TİROİT KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLİR!

Geçtiğimiz günlerde Helin Avşar’ın hastalığa yakalanması ile gündeme gelen tiroit kanserleri, over kanserlerinden sonra en sık görülen endokrin sistem kanserleridir. Tiroit kanserleri tüm habis tümörlerin %1’ini oluştururlar. Kadın/erkek oranı 2,5/1’dir. Kadıköy Şifa Tıp Merkezi Ataşehir Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Ermergen tiroit kanseri hakkında en çok sorulan soruları cevaplandırdı.

Tiroit kanserlerinin gelişmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bilinen en sık faktör gençlik ve çocukluk çağında baş-boyun bölgesine uygulanan radyoterapidir.(Ülkemizde ise baş-boyun bölgesine radyasyon tedavisi uygulanmış ve bu nedenle tiroit kanseri gelişmiş kişi sayısı azdır). Yine tiroit kanseri gelişebilecek diğer nedenlere bakıldığında Graves hastalığında %0.5 – 8.7, Hashimoto tiroidi olan hastalarda % 5 – 22.5 arasında ihtimal olduğu görülmektedir. Tiroit nodüllerinde ise yaklaşık % 3 – 4 kanser gelişebileceği bilinmektedir.

Tiroit nodüllerinde kanser görülme riski yüksek olan durumlar hangileridir?

– Baş boyun bölgesine radyasyon öyküsü

– 20 yaşın altında veya 60 yaşın üstünde yeni nodül gelişmesi (14 yaşın altındaki çocuklarda görülen soliter nodülün malignite ihtimali %50’dir. Yine 60 yaş üzerinde yeni gelişen nodüllerde kanser gelişme riski benzerdir)

– Ses kısıklığı ile vokal kord paralizisi öyküsü veya varlığı

– Ailede tiroit kanseri varlığı

– Nodülün özellikleri:-çapı 3 cm den büyük olması

– Sert olması

– Fikse olması

– Soğuk olması

– Coğrafi özellikler:İyot eksikliği olan bölgelerde foliküler tiroit kanserleri, iyot alınımı fazla olan bölgelerde ise papiller tiroit kanseri daha sık görülmektedir.

– Yutma ve solunum güçlüğü

– Boyunda lenf bezi büyümesi

– Tiroit hormon tedavisine rağmen küçülmeyen veya büyümeye devam eden nodül varlığı

– Cinsiyet: Tiroit nodülleri kadınlarda daha sık görülmekte ancak nodülden kanser gelişebilme ihtimali erkeklerde daha fazladır.

Tiroit kanserinin hangi türleri vardır?

– İyi diferansiye(papiller, foliküler, Hurthle hücreli kanser),

– Kötü diferansiye (medüller anaplastik kanser)

– Diğerleri(lenfoma, epitel hücreli kanser, fibrosarkom, metastatik kanser) olarak sınıflandırılmaktadır

Tiroit kanseri belirtileri nelerdir?

– Boyunda kitle

– Ses kısıkılığı

– Yutma güçlüğü

– Solunum zorluğu

– Lenf bezi büyümesi

Tiroit kanserlerinin en sık başlama yaşı nelerdir ?

– Papiller kanser 25 – 35 yaş

– Foliküler kanser 40 – 50 yaş

– Medüller kanser 45 yaş

– Anaplastik kanser 40 – 55 yaş

Tiroit kanseri tanısı nasıl yapılır?

– Muayene

– Tiroit ultrasonografisi

– Tiroit sintigtafisi

– Biyopsi

Tiroit kanserlerinde tedavi nasıl uygulanır?

– Ameliyat; Ameliyatın şekli kanserin histolojik tipine ve yaygınlığına göre değişmektedir. İyi diferansiye küçük boyutlu erken yakalanmış sınırlı bir cerrahi işlem yeterli iken kötü diferansiye ve yaygın bir hastalıkta geniş bir cerrahi işlem gerekmektedir.

– Radyoaktif iyot; İyi diferansiye tiriod kanserlerinde hem metastazların varlığının saptanması hem de tedavisi için kullanılmaktadır.

– Radyoterapi kemoterapi; ise anaplastik tiroit kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

– Tiroit hormon replasman tedavisi: (T4)Tiroit kanseri hastalara yaşam boyu tiroit hormon replasman tedavisi gerekmektedir. Bu tedavi hem TSH baskılanması için hem de hormon hipotiroiti gelişmesini önlemek amacıyla verilmektedir.