Genel SağlıkHABERLER

“SEKTÖR YILLARDIR BU KARARI BEKLİYORDU”

Yabancı doktor ve hemşire alımını serbest bırakan düzenlemeyi değerlendiren Medline Sağlık Grubu Genel Müdürü Gürkan Ergenekon “Sektöre nefes aldıracak bu kararı yıllardır bekliyorduk. Tıp evrenseldir, sağlıkta dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılamaz. Kapımız yerli yabancı herkese açık” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın yabancı doktor ve hemşire alımını serbest bırakan kanun hükmünde kararname çıkarmasını değerlendiren Medline Sağlık Grubu Genel Müdürü Gürkan Ergenekon, kararın sağlık sektörüne nefes aldıracağını belirterek “Sektör yıllardır bu kararı bekliyordu” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüm programı sayesinde kamu ve özelde hastaneciliğin büyük gelişme kaydettiğine dikkat çeken Ergenekon, halktan gelen talebi karşılamaya çalışırken aşılması gereken en önemli konunun yetişmiş, uzman sağlık çalışanı sıkıntısı olduğunu ifade etti. Ergenekon şöyle devam etti: “Yabancı uyruklu hekim ve sağlık personelini istihdam etmek personel sıkıntısına doğrudan bir çözüm olacak, sektör rahat bir nefes alacaktır. Bugün, Sağlık Bakanlığımızın verdiği rakamlara göre Türkiye’de her yüz bin kişiye 156 hekim düşmektedir. Bu rakam Avrupa’da ortalama 340’dır. Uzman hekim sayısına bakıldığında ise durum içler acısıdır. Türkiye’de kişi başına düşen uzman hekim sayısı 86; Avrupa’da ise 272’dir. Rakamlar böyleyken, Sağlık Bakanlığımız Ekim 2011 itibariyle özel hastanelere ek kadro hakkı tanımış olsa da, bizler istihdam edecek doktor bulmakta sıkıntı çekmekteyiz. “

Bu uygulama sayesinde; nasıl, Mehmet Öz, Gazi Yaşargil gibi doktorlarımız dünya çapında hastalarına hizmet vermekteyse, ülkemizde de farklı milletlerden değerli hekimlerin çalışabileceklerini ve mesleklerini icra edebileceklerini vurgulayan Ergenekon, “Tıp evrenseldir. Hekimlik evrenseldir. Hasta hakları evrenseldir. Sağlıkta dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaz. Kapımız yerli yabancı herkese açık” dedi. Ergenekon, şunları da ekledi: “Sağlık turizmi, hastanecilik sektörümüzün en önemli kanallarından biridir. Yabancı doktor, hemşire ve personel istihdamı yabancı hasta akışına olumlu yansıyacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde tıp fakültelerinin istihdamının artırılması da uzun vadede olumlu sonuçlar verecektir. Biz Medline Hastaneleri olarak bu uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Medline Hastaneleri büyüme ve yatırım sürecinde olduğundan bu uygulamayı hızla değerlendirmeye alacaktır.”