Genel SağlıkHABERLER

“SAĞLIK İÇİN DAHA FAZLA KAYNAK AYRILMALI”

ANKARA – Sağlığa Erişim Derneği (SERDE) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dinç, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “sağlık için daha fazla kaynak ayrılmasını” istedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl “Uluslararası Sağlık Güvenliği”ni ana tema seçtiğini anımsatan eski Sağlık Bakanı ve SERDE Yönetim Kurulu Başkanı Dinç, günümüzde SARS, kuş gribi, AİDS gibi sınır tanımayan sağlık tehditlerinin ön plana çıktığını belirtti. Dinç, yazılı açıklamasında, sağlığı tehdit eden yeni unsurlara karşı tüm ülkelerin sıkı işbirliği, bilgi paylaşımı, kamu sağlık sisteminin geliştirilmesi ile mücadele edebileceğine işaret etti ve şu görüşlere yer verdi:

“Günümüzde, sağlık güvenliğine olan tehditler artmıştır, ani ortaya çıkan hastalıkların sağlıkta ve ekonomilerde yarattığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, bu alana ayrılan kaynakların artırılması ve akılcı kullanımıyla mümkündür. Kişilerin yaşamlarını sağlıklı biçimde sürdürmeyi sağlamak Devlet için bir görev, kişiler için de bir haktır. Bu amaç gerçekleştirilirken, sağlıklı yaşama hakkını sınırlayıcı, bu haktan yararlanmayı zayıflatıcı engeller yaratılmaması esas olmalıdır. Günümüzde, sağlıklı yaşama hakkı, uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası kuruluşların, dünya sağlık güvenliğini tehdit eden unsurların denetim altına alınabilmesi ve sağlıklı yaşamanın sürdürülebilmesi için daha fazla kaynak bulmaları ve ülkelerin de sağlık harcamalarına kısıtlama tavsiyesinden kaçınmaları gerekir. Ülkemizde, sağlık hizmetinden yararlanan nüfustaki artışı olumlu buluyor, bu yöndeki harcamalarda kısıtlamaların en aza indirilmesini öneriyoruz.”

Türkiye’nin üyesi bulunduğu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yıl, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün ana temasını, SARS, kuş gribi, AİDS gibi dünya sağlığını tehdit eden konuların yoğunluğunu dikkate alarak, uluslararası sağlık güvenliği olarak belirledi.

Sağlığa Erişim Derneği (SERDE), hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetleri kapsamındaki bilgi düzeylerini geliştirerek sağlık ve sağlık politikaları konularında söz hakkına sahip olacakları bir platform oluşturmak, hastaların gelişmiş ve yeni tedavi hizmetlerine herhangi bir gelir farkı gözetmeksizin kolay prosedürlerle erişimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde hasta hakları konusundaki gelişmeleri yakından izlemek, ülke koşullarına uygun politikalar üretilmesi için araştırmalar yapmak, yaptırmak, toplantılar düzenlemek, projeler oluşturmak ve uygulamak, kamunun benzeri amaçlarla oluşturacağı platformlarda üyelerini temsil etmek, benzeri hedefleri olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacı ile 2005 yılında kurulmuştu.