Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARINDAN YÖK’E TEPKİ

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Mezunları, Sağlık Eğitim Fakültelerine YÖK tarafından bu yıl kontenjan açılmamasına karşı tepki gösterdi.

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi mezunları konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Kamuoyuna,

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi ve Ankara Üniversite Sağlık Eğitim Fakültelerinin, “Sağlık Eğitimi” ve “Sağlık Yönetimi” bölümlerine 2003-2004 ÖSYM kılavuzunda YÖK’ün kararı ile kontenjan açılmamıştır. Fakat aynı dönemde benzer eğitim programları olan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin “Sağlık Yönetimi”, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulunun “Sağlık İdaresi” bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” bölümlerine kontenjan ayrılması YÖK tarafından alınan bu kararın sübjektifliğini göstermektedir.

Sağlık Eğitim Fakülteleri, Devlet Planlama Teşkilatının 5., 6., 7. beş yıllık planları doğrultusunda Sağlık Reformu ve Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında, Yüksek Sağlık Şurası kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi, Sağlık Bakanlığı’nın talebi, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu’nun 03.11.1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile kurulmuştur.

Fakültenin, Sağlık Eğitimi bölümünden mezun olanlar “Sağlık Eğitimcisi” unvanı almakta, kamusal ve özel kurumların sağlık eğitimi ile ilgili hizmet alanlarında görev yapmaktadırlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı ilk ve orta öğretim dereceli okullarda Sağlık Bilgisi dersi öğretmeni ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslek Liselerinde meslek dersi öğretmeni olmaktadırlar. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları “Sağlık Yöneticisi” unvanını almakta ve kamu ve özel sağlık kurumlarında yöneticilik yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde sağlık eğitimi ve sağlık yönetimi gibi disiplinlerini eğitim programları bünyesinde toplayan yüksek okul ve üniversiteler “School of Health Science”, “School of Allied Health Science”, “School of Health Related Sciences” benzeri isimler taşımaktadır. Türkiye’nin AB’ye ve Küreselleşme sürecine uyumunda, bu meslek alanları dolayısıyla da Sağlık Eğitim Fakülteleri ülkemiz için bir zorunluluktur.

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, şu ana kadar, Sağlık Eğitimi bölümünden 115, Sağlık Yönetimi bölümünden 141 olmak üzere toplam 256 mezun vermiştir. Bunlardan 10’u öğretim elemanı, 5’i Milli Eğitim Bakanlığında, 10’u Sağlık Bakanlığında olmak üzere toplam 15 kişi öğretmen olarak, geri kalan mezunlar ise özel sektörde, (ilaç, hastane, sigorta, medikal, eğitim ve danışmalık) çeşitli departman ve yönetim kademelerinde başarıyla görev almaktadırlar.

Ülkemiz sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu Sağlık Eğitimcisi ve Sağlık Yöneticisi yetiştiren Sağlık Eğitim Fakültelerine kontenjan açılmamasını fiili olarak bu fakültelerin kapatılması yolunda bir adım olarak algılıyoruz. Ülkemiz sağlık sektörünün verimliliği ve etkinliği açısından zorunlu olan bu bölümlere ek kontenjan açılmasını istiyoruz.

MUSEF Mezunları