PSİKİYATR GÖZÜYLE SERİ KATİLLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Psikiyatr Ayhan Akcan, seri cinayetlerin tamamına yakının erkekler tarafından işlendiğini belirterek, “Bir silahla sanki tüm ABD halkının yaşamı üzerine oyun oynanmakta” dedi.

ABD’de yaşanan seri cinayetlerin psikolojik boyutunu değerlendiren Psikiyatr Ayhan Akcan, “Washinton ve çevresinde dehşet saçan hayalet keskin nişancı, korku saçmaya devam ediyor. Alışveriş merkezleri, benzin istasyonları neredeyse tüm açık alanlarda insanlar; kafasına isabet edebilecek tek kurşun ile ölme ihtimalinden dolayı bulunmak istemiyor. Sonuçta herkes tedirgin ve ‘paranoya’ içerisinde” diye konuştu.

Cinayet bağımlılığının seri katillerin başta gelen özelliği olduğunu belirten Akcan, “Kurban üzerinde sadistik bir kontrol kurma isteğinde olmak, genellikle tanımamak, cinayet sonrası psikolojik tatmin duymak; seri katillerin ortak özellikleridir. Her seri katilin cinayet işleme biçimi farklıdır. Seri katili öznelleştiren de bu cinayet işleme biçimidir. Zaten isimleri ile hatırlanmazlar, cinayet işleme biçimleri veya aletleri ile hatırlanırlar. Kolici, çivici, testereci gibi. Bu cinayet işleme biçimi seri katilin muhtemel psikolojisini ve özelliklerini de yansıtır” ifadelerini kullandı. Seri katillerin neredeyse tamamının erkek olduğuna dikkat çeken Akcan, şunları söyledi: “Bu kişiler çocukluklarında ciddi fiziksel ya da duygusal tacize uğramışlar, kötü aile koşullarında yaşamışlardır. Evlat edinme, aile de sürekli şiddet ve alkol madde kullanımı, anne-baba yokluğu belirgindir. Anne uzak, sevgisiz, ihmalkar ve çocuğun duygularına karşılık vermez iken; baba genellikle yoktur ya da olsa bile soğuk, aşağılayan, küfürlü konuşan, dayak atan yani sürekli taciz yapan kişidir. İnsan ilişkileri kopuktur, gerçek ve olgun ilişki kuramazlar. Empati yapamazlar ve merhamet, vicdan, masumiyet, suçluluk, sevgi duyguları hiç gelişmemiş veya yoktur. Bu duyguları hissedemezler ve tamamen dürtülerine, ihtiyaçlarına göre hareket ederler. Bu ruh yapısı ile kendilerin de anlamadığı bir motivasyonla cinayet işlemeye zorunlu hissederler ki bunlar basit cinayetler değildir. Zekidirler, fakat bu zeka genellikle kurbanlarını gözlemleme de o kadar ön plana çıkar ki yakalanmadan yıllarca saklı kalabilirler.”

Seri katillerin en yaygın kullandığı suç aletinin silah olduğunu belirten Ayhan Akcan, “Suç aleti silah olan seri katillerin neredeyse tamamı ismiyle hatırlanır. Bu farklılığın bile silahın toplum tarafından ne kadar kanıksandığını, masumlaştırıldığını göstermesi bakımından ilginç” dedi.

ABD’de şu anda seri katilce işlendiği varsayılan cinayetlerde de suç aleti silah olduğunu hatırlatan Ayhan Akcan, “Silahla sanki tüm ABD halkının yaşamı üzerine oyun oynanmakta. İnsanların huzuru kaçmış, günlük yaşamları kısıtlanmış, sokakta potansiyel-şüpheli katil aranmakta. Ordudan atılanlar, akıl hastaları, kayıtlı psikopatlar, suç işlemiş zenciler ve hayattan hiçbir beklentisi olmayan Afrika’dan veya 3. dünya ülkelerinden ABD’ye göç etmiş potansiyel suçlular; ‘seri katil’ olabilir mantığı ile şüpheli olarak tek tek taranmakta. Halbuki ABD’deki cinayetler incelendiğinde zeki, çok iyi planlama ve zamanlamaya sahip bir seri katilin olduğu ortada” diye konuştu. Katilin akıl hastası olmama ihtimalinin yüksekliğine de dikkat çeken Akcan, “Çünkü kendilerine öldürmeyi emreden sesler veya görüntüler aynı zamanda kendi dar çevresinde de yaşamasını sağlar. Kurbanlar belli bir ırka, dine, etnik guruba ait değil, hatta ortak özellikleri de yoktur. Bundan dolayı belli bir misyonu üzerine vazife edinmiş seri katil de değildir. Cinsellik içeren özellikler de yoktur. Geriye sadece ‘cinayet obsesyonu’ olarak isimlendirebileceğimiz, cinayetten zevk alma, kontrolü elinde tutma takıntısı kalmakta” değerlendirmesinde bulundu.