Genel SağlıkHABERLER

PROSTAT BÜYÜMESİNİN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ: “PROSTAT ASKILAMA”

Prostat büyümesi, erkeklerde 40’lı yaşlarla birlikte doğal seyir gösteren bir durumdur. İdrar yapmayı zorlaştıran bu sorun, mesanenin tam olarak boşaltılabilmesi ve mesanenin çalışmasının büyüyen prostat engeline karşı uzun süreli yorulmaması için mutlaka tedavi edilmelidir.

Prostat büyümesinin tedavisinde genel anestezisiz bir girişim olan “prostat askılama” yöntemi özellikle genel narkozla ameliyat olması sakıncalı kronik hastalıkları olan ileri yaştaki kişiler ile meninin dışa akımının önemli olduğu genç prostat hastalarında tercih edilmektedir.

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Tibet Erdoğru, prostat askılama yöntemi hakkında bilgi verdi.

Prostat ameliyatları hastaları korkutabilir

Prostata yönelik her cerrahi girişim, prostattan doku çıkarılması veya buharlaştırılması şeklinde gerçekleştirildiği için, prostatın normal işleyişinde ve meninin kaybında az ya da çok problemler yaratır. Ameliyat sonrası en çok; idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu ve kanamadan korkulur. Ancak, bilinmelidir ki, iyi bir prostat cerrahi ameliyatından sonra da kanama, idrar kaçırma ve sertleşme problemleri hemen hemen görülmeyebilir, ameliyat sonrası “kuru orgazm” olarak bilinen, cinsel temasta meninin dışarıya akmak yerine mesaneye kaçması oldukça sık görülen (%75-90) bir durumdur. Kuru orgazm sorunu, hastaları hem psikolojik ve cinsel açıdan rahatsız eder, hem de çocuk isteği olanlarda doğal yoldan çocuk sahibi olmak imkansız hale gelir. Bu korku ve çekince özellikle genç yaştaki prostat hastalarında daha da öne plana çıkmaktadır.

Prostat askılama ile ameliyatsız iyileşme şansı

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde cerrahi girişim gerektirecek durumda olan hastalar için uygulanabilen “Prostat Askılama Yöntemi” (Üro-Lifting) , özellikle cinsel ve meni fonksiyonlarını tam olarak korumak isteyen 40-65 yaş arası hasta grubu için uygun bir yöntemdir. Başka hastalıkları nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanan veya anestezi almayı engelleyecek ciddi hastalıkları bulunan ileri yaşlı hastalarda da birinci seçenek olarak uygulanabilir.

Her yaşta uygulanabilir

Prostatın içinden geçen idrar yolu iyi huylu adenom şeklinde büyümüş prostat nedeniyle sıkışır. Prostat askılama ile sıkışan bu doku çok küçük klipslerle iki yana asılarak, idrar yolunun meninin dışa akımını engellemeyecek şekilde açılması sağlanır. Bu işlem, pencereyi kapatan perdenin kenarlara doğru asılarak camın görünür hale gelmesine benzetilebilir. İşlemde ameliyat komplikasyonları beklenmediği için, çok ileri yaşta ve kronik hastalıkları nedeniyle ameliyat olmasında sakınca bulunan kişilerde de belirli sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

Hastaya konfor sağlar

• Prostat ameliyatında prostattan bir doku çıkarılır yani prostat dokusu çıkarılarak doku kaybı olur. Bu durum, prostat fonksiyonlarında değişikliklere yol açar. Oysa askılama yönteminde doku çıkarılmaz dolayısıyla yara oluşturulmaz ve prostat fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik ortaya çıkmaz. Prostatın dokusu sıkışarak hacmi bu şekilde küçültülmüş olur.

• Prostat ameliyatlarında hangi yöntem olursa olsun, bir yara oluşturulacağı için bu yaranın iyileşme sürecini beklemek gerekir. Bu süreç de zaman zaman hastalar için sıkıntılı olabilmektedir. Askılamada ise bir yara olmayacağı için hem hasta işlemden hemen sonra fayda görür hem de iyileşmesi beklenmek durumunda kalınan bir yara oluşmaz.

• Prostat askılama, lokal anestezi altında 15 dakika içinde biten bir işlemken ameliyatlar genellikle genel anestezi altında 1 saat süren operasyonlardır. Hastanede kalmaya gerek yoktur. Hasta 6-12 saat içinde hastaneden, gerekli gözlemlerden sonra çıkabilir.

• Hastanın ameliyattan yarar görmesi için, yaklaşık 15 günlük bir süreye ihtiyaç duyulurken, askılamada hasta işlemden hemen sonra yarar görmeye başlar.

• Hastaların, yaşamlarının bir döneminde prostat askılama yaptırmaları, daha sonra ameliyat olmaya karar verdiklerinde bu isteklerine bir engel teşkil etmez. İşlem hasta için bir süre sonra yeterli olamayacak hale gelirse, ardından ameliyat gerçekleştirilebilir. İşlem, ilaç kullanımı ile ameliyat arasında “ara formül” özelliği taşır.