Genel SağlıkHABERLER

ÖĞRENCİLER OKUL STRESİNİ TM İLE AŞACAK

Günümüzde ilköğretimden üniversite çağına kadar her yaştaki öğrenci için okul içi stresin tehlikeli yükselişi, derslerde başarısızlık, endişe, depresyon, uyuşturucu kullanımı, şiddet kullanımı ve öğretmenlerin yıpranması gibi problemleri tetikliyor.

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı ve Türkiye Transandantal Meditasyon Merkezi Başkanı Dr.Albert Baruh ve Dr Vesile Baruh, Transandantal Meditasyon ( TM ) tekniği ile geliştirilen programların genç beyinlerin eğitiminde yol gösterici rol oynadığını belirtiyorlar. Dr. Baruh, yeni öğretim döneminde eğitimcilerin TM gibi alternatif rahatlama tekniklerine okullardaki eğitim aktiviteleri arasında yer vermelerinin önemine değiniyor. Çünkü öğrenci ve öğretmenlerde stresi azaltan, yaratıcılık ve mutluluğu arttıran, beynin çok yönlü çalışmasını geliştiren TM tekniği, bilimsel olarak doğrulanmış gerçeklere dayanıyor.

TM Merkezinde okullara özel TM tekniğini öğreten programlar hazırlanıyor ve bu eğitimler her okulun isteğine özel programlanma esnekliğine sahip. Öğrenciler TM tekniğini her gün dersler öncesinde 10-15 dakika sınıflarında topluca uygulayabiliyorlar.

Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarının okullarda yaptığı araştırmada Transandantal Meditasyon ( TM ) yapan öğrencilerin stres düzeyinde önemli bir düşüş ve olumlu duygularında ilerleme gözlendi.

Aynı teknik öğretmenlerin stres ve endişelerinde de azalma,yaratıcılıkta gelişme,iş hayatında mutluluk ve doyumun artışı, enerji ve canlılıkta artış, zihinsel berraklık ve etkinlikte artış, sağlık ihtiyaçları ve harcamalarında azalma gibi olumlu gelişmelere ortam hazırlıyor.

Okuldaki başarıyı geliştirmek ve ders stresinin tehlikeli yükselişini kontrol edebilmek için “Bilince Dayalı Alternatif Eğitim Programları” dünyada yaygınlaşıyor. Bu programlar içinde bilimsel olarak kabul gören “Transandantal Meditasyon”(TM) tekniği, zeka ve yaratıcılığı geliştirme ve şiddete eğilimi azaltmada etkin bir yöntem. TM uygulaması öğrencinin; stres ve strese bağlı rahatsızlıklarında azalmaya, zekasında gelişmeye, kendine güven ve başarısındaki artışa, hafıza ve öğrenme yeteneğindeki gelişime yardımcı oluyor.

Batı dünyasında okullar stresi azaltan, özel bir inanç ve yaşam tarzı gerektirmeyen, öğrenmesi kolay ve doğal meditasyon programlarını etkili bir çözüm olarak benimsiyor. Bilimsel araştırmalar bu programın yetişkinler kadar öğrenciler için de daha sağlıklı yaşam tarzı seçimini kolaylaştırdığını ve algılama kolaylığı, şefkat gibi olumlu davranış biçimlerini güçlendirdiğini kanıtlıyor.

Transandantal Meditasyon (TM) nedir?

Meditasyon teknikleri arasında farklı bir yeri olan ‘transandantal meditasyon’ (aşkın meditasyon-TM) doğal bir zihin tekniği. Araştırmalara göre zekâ ve yaratıcılığı geliştiren, mutluluğu artıran TM, Türkiye’de 1966’dan beri öğretiliyor. Transandantal; ‘aşan ötesine geçen’ demektir. Meditasyon da ‘derin düşünmek’ anlamına geliyor. Transandantal meditasyon ‘düşünceyi aşma yöntemi’ olarak ifade ediliyor. Yani düşüncemizi aşıp, düşüncemizin kaynağına ulaşma tekniği. 1957’de Maharishi Mahesh Yogi tarafından kurulan Transandantal Meditasyon Programı, insanın kendisini geliştirmesi için dünyada yaygın şekilde uygulanan bir program.

Fizyolojik İşleyiş

Maharishi’nin Transandantal Meditasyon tekniği, derin dinlenme ve gevşemeyi sağlar.

Sakin – uyanıklık ya da Transandantal Bilinç durumunda zihin çabasız olarak durulduğunda bu fizyolojik değişiklikler kendiliğinden oluşur. Zihin duruldukça beden, birikmiş streslerin atıldığı tüm sinir sisteminin yeniden canlandığı özel bir derin dinlenme durumu kazanır. Sonuçta zihin ve beden geliştikçe, kişi hayatta artan başarı ve doyumun zevkine varır. Yoga bütünleşme demektir. İnsan zihniyle,evrensel zekanın bütünleşmesi. İnsan zihni ile e bu evrensel zekanın birleşmesi yoga durumudur. Dolayısıyla transandantal meditasyon, yoganın kendisi ve hatta Yoganın özüdür. Modern eğitim kısmi bilgilerle öğrenciyi donatarak beynin kısmen çalışmasına neden olmaktadır. Beynin tamamını kullanmamızı sağlayan tek deneyim düşüncenin kaynağındaki sınırsız zekanın deneyimidir

Günde 40 dakika yeter

Transandantal Meditasyon tekniği, sabah ve akşamları 15-20 dakika, rahat bir yere oturarak gözler kapalı uygulanan ve güç sarfı gerektirmeyen, her inanç ve özel hayat tarzından her yaş grubundan bireyin rahatlıkla uygulayabileceği doğal bir zihin tekniğidir.