Genel SağlıkHABERLER

OBEZİTE TEDAVİSİNDE CERRAHİ YÖNTEMLER!

Obezite başta kalp hastalıkları olmak üzere çok farklı rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilir.

Bazı kişiler diyet ve beslenme uzmanı eşliğinde fazla kilolarından kurtulabiliyorken, bazı kişiler girişimsel tedaviye gereksinim duyar. KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Levent Eminoğlu, obezite tedavisinde uygulanabilen cerrahi girişimler hakkında bilgi veriyor!
Mide Balonu Nedir?
Mide balonu ilk kez ABD Cleveland’de tıkayıcı kalp hastalığı nedeni ile kalp ameliyatı olacak aşırı şişman hastalarda ameliyat riskini azaltmak için kilo vermeye yardımcı bir yöntem olarak yaklaşık 20 yıl önce uygulanmış. Kazandığı başarı nedeni ile kullanımı gittikçe artmış ve yapısında yapılan iyileştirmeler sonrasında; kilo verme girişimlerinden biri olarak yerini almıştır. Mide balonu tıbbi silikondan yapılan, sönükken tüp şeklinde olup, içi sıvı ile şişirildiğinde ise küre şeklini alan 400 ila 700 ml hacminde düzenek.
Mide Balonu Tedavisi Nasıl Uygulanır?
Bilinçli rahatlatma yöntemi ile (işlem sırasında genel anestezi gerekli değildir. Ancak hasta hiçbir şey hissetmez ve hatırlamaz) ağızdan endoskopik olarak (ameliyata gereksinim olmaksızın) yerleştirilen mide balonu, mide içinde kişinin özelliklerine bağlı olarak 400 – 700 ml sıvı ile şişirilir ve mide içinde bırakılır. İşlem yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Sonrasında hasta 3 saat boyunca hastanede izlenir ve sonrasında evine gidebilir. özellikle ilk 48 saatte mide balonu nedeni ile kasılma ve bulantı oluşabilir. Bu dönemde ilaç ile önlem alınmalıdır. Uyumlu olan ve ilaç kullanılan hastalarda nadiren sorun yaşanır. Gıda olarak ilk 48 saatte yalnızca sıvı alınmalı, sonrasındaki 4 günde ise püre halinde gıda tüketilmelidir. Mümkün olduğunca az miktarda ve sık gıda ile başlanır sonrasında ise özellikle yüksek kalorili sıvılardan kaçınılması ve mümkün olduğunca katı gıda tüketilmesi istenir. Katı gıda alımında balonun hacim etkisi ile çabuk doygunluk olur.
Mide balonu genel kabulde 6 ay tutulmakta sonrasında balon değiştirildiğinde 6 ay daha devam edilebilmektedir. Mide balonunun bir yardımcı yöntem olduğu ve hasta uyumunun ve istekli olmasının başarıdaki en önemli etken olduğu unutulmamalıdır.
Mide Balonu Kimlere Uygulanabilir?
Mide balonu genel olarak:
1) VKİ’si 30’un üzerinde olan.
2) VKİ’si 27’nin üzerinde olup şişmanlığa bağlı yandaş hastalığı (hipertansiyon, tip 2 diyabet vs.) olanlarda.
3) VKİ’si 50’nin üzerinde olan hastalarda, kalıcı kilo verme cerrahisi öncesi ameliyata hazırlık aşamasında kilo vermeye yardımcı yöntem olarak.
4) 18 – 65 yaş arası kişilerde uygulanır.
Gebelikte, büyük mide fıtığı olan, reflüye bağlı ileri dönem yemek borusu hasarı olan hastalarda, ülseri olan ağır gastriti olan hastalarda, kronik aspirin kullanan, ya da ciddi düzeyde psikolojik hastalığı olan kişilerde uygulanmamalıdır.
Mide Balonu Tedavisinde Olası Komplikasyonlar Nelerdir?
Mide balonunda en önemli nokta hastanın istekli ve uyumlu olmasıdır. İlk 48 saat sonrasında nadiren devam eden bulantı kasılma ve öğürme olabilir. çok nadir olarak balonun inmesi, delinmesi ve enfekte olması oluşabilir. Yine çok nadiren ilaç desteğine rağmen uyumsuzluğa bağlı mide balonu çıkartılabilir.
Mide Balonu İle Nasıl Bir Başarı Oranı Amaçlanır?
Uyumlu ve istekli olmak mide balonu ile kilo vermede son derecede önemlidir. Yeme düzenine dikkat eden uyumlu ve istekli davranan kişilerde ortalama 6 aylık dönemde 20 kg vermesi beklenir.
Mide Tüpleştirme Nedir?
Vücut kitle endeksi ( VKİ ) yüksek hastalarda ABD de uzun süredir altın standart ameliyat olarak uygulanan Gastrik Bypass ( Mide Baypası ) ameliyatının hem cerrahi risk hem de uzun dönemde karşılaşılabilen komplikasyonlar nedeni ile daha düşük cerrahi risk ve komplikasyon oranı ile birlikte benzer uzun dönem sonuçları olan mide tüpleştirme tekniği geliştirildi. Mide tüpleştirme hem kısa iyileşme süreci hem de normal yaşantıya hızlı dönüş sağlaması nedeni ile hızla popüler hale geldi.
Mide bandı ameliyatlarında düşüş görülürken Avrupa ve Güney Amerika’da en hızlı yaygınlaşan kilo verme ameliyat tekniği haline geldi. ABD’de ise sayısal olarak kullanımı mide baypasına yaklaşmaktadır.
Mide Tüpleştirme Tedavisi Nasıl Uygulanır?
Mide tüpleştirilmesi hacim kısıtlayıcı yöntemle kilo vermeyi sağlar. Midenin antrum olarak tanımlanan son kısmında küçük bir rezervuar bırakılarak midenin geri kalan kısmı yemek borusu boyutlarına yakın şekilde küçültülür. Ameliyat laparoskopik olarak uygulanır ve ekibimizin ortalama süresi bu ameliyat için 45¬_ 60 dakikadır. Hasta hastanede 3 gün kalır ve evine fiziksel olarak normal hareket düzeyine dönmüş olarak dönebilir.2 haftalık bir diyet sonrası normal yemek düzenine dönebilir.
Mide Tüpleştirilmesinin Kazanımları Nelerdir?
Mide tüpleştirme ameliyatının en büyük kazanımı cerrahi risk ve uzun dönem komplikasyonlarda belirgin azalmaya karşın mide baypasına çok yakın sonuç vermesidir. Ameliyat süresi yarıya inmekte, eve dönüş ve iyileşme süresi belirgin şekilde azalmaktadır. Mide barsak dizgesinin ( sisteminin ) doğal yolu değiştirilmediği için emilim bozulmaz ve vitamin mineral emilememesi nedeni ile hayat boyu ilaç kullanımı gerekmez.