MİLYONLARCA İNSAN BU VİRÜSÜ TAŞIDIĞININ FARKINDA BİLE DEĞİL: SİGARADAN SONRA EN ÖNEMLİ KANSEROJEN ‘‘HEPATİT B’’

Tüm dünyada 400 milyon kişinin kronik Hepatit B taşıyıcısı olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar Türkiye nüfusunun % 5’inde de Hepatit B taşıyıcısı olduğunu ve bunun farkında bile olmadıklarını göstermektedir. Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birsen Çetin, “Hepatit B’nin AİDS‘e göre çok daha fazla bulaşıcı olduğunu, bu kişilerin genellikle herhangi bir hastalık belirtisi göstermediklerini ancak virüsü taşımaları nedeni ile diğer sağlam kişilere bulaştırabileceklerini” belirtiyor.

Hepatit B virüsünün tek kaynağı insandır. Hastalık virüsün karaciğere yerleşip, çoğalarak karaciğeri tahrip etmesi ile ortaya çıkar.

Dünya’da her yıl 50 milyon, Avrupa kıtasında ise 1 milyon kişinin Hepatit B virüsü ile infekte olduğu tahmin edilmektedir. Dünya da her yıl yaklaşık 500.000 kişi Hepatit B infeksiyonu nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Halen tüm Dünya da 400 milyon kişinin kronik Hepatit B taşıyıcı olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda Türkiye nüfusunun % 5’inin Hepatit B taşıyıcısı olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla halen ülkemizde 3-4 milyon kişi Hepatit B virüsü taşıyıcısıdır. Bu taşıyıcıların çoğunluğu sağlıklı taşıyıcı olup, %20-25’i daha sonra siroz ve karaciğer kanserine dönüşme potansiyeli olan “kronik hepatit B” hastasıdır.

Hepatit B kişiye nasıl bulaşır?

Hepatit B virüsü, Hepatit B enfeksiyonu geçirmekte olan veya taşıyıcıların kan ve diğer vücut sıvıları ile bulaşır. Enfekte kişi ile ortak enjektör kullanımı veye cinsel ilişki virüsün buluşmasına neden olur.Hepatit B taşıyıcısı anneden doğan bebeklere doğum sırasında ve sonrasında virüs bulaşabilir. Hepatit B AİDS ‘e göre çok daha fazla bulaşıcıdır. Hepatit B virüsü ile enfekte bir kişinin kan veye vücut sıvıları temas sonrası kirlenmiş iğnenin ele ya da vücudun başka bir yerine batması ile enfeksiyonun bulaşma olasılığı %30 iken, aynı durumda HIV (AiDS virüsü) bulaşma olasılığı % 0.5’dir.

Hepatit B infeksiyonunun kuluçka dönemi 1-6 (ortalama 2 ay) aydır. Hastaların %70-80’inde hastalık sarılıksız seyrederken, %20-30’unda sarılık ile seyreder. Yenidoğanların %90’ı, yetişkinlerin ise %1-5’inde infeksiyon kronikleşir. Bu kişiler Hepatit B virüsü ile karşılaştıktan sonra bu virüsü hayatlarının geri kalan döneminde taşırlar.

Hepatit B taşıyıcısı kime denir?

Altı aydan daha uzun süre Hepatit B virüsünün kanında bulunduğuna ilişkin laboratuvar bulguları olan kimseye Hepatit B taşıyıcısı denir. Bu kişiler genellikle herhangi bir hastalık belirtisi göstermezler. Ancak virüsü taşımaları nedeni ile diğer sağlam kişilere bulaştırabilirler. Bir çok Hepatit B taşıyıcısı herhangi bir sağlık sorunu olmadan yaşamlarını sürdürürken, bir kısım Hepatit B taşıyıcısında karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gelişebilir. Kronik Hepatit B taşıyıcılığı karaciğer kanserinin (Primer hepatosellüler karsinoma) en önemli nedenidir. Kronik taşıyıcılarda bu kanserin görülme riski taşıyıcısı olmayanlara oranla 200 kat fazladır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Hepatit B virüsünü sigaradan sonra ikinci en önemli kanserojen olarak kabul etmektedir.

Hepatit B taşıyıcısı gebelerin %90’ı virüsü doğumda bebeklerine bulaştırabilirler. Bu nedenle tüm gebeler doğum öncesi dönemde Hepatit B taşıyıcılığının belirlenmesi açısından gerekli testleri yaptırmalıdırlar. Virüsün doğumda bulaşması halinde doğan çocuğun taşıyıcı kalma riski çok yüksektir.

Hepatit B’nin belirtileri nasıl anlaşılabilir?

Bir kişinin Hepatit B infeksiyonu geçirip geçirmediği, Hepatit B ‘ye karşı bağışık veya kronik Hepatit B taşıyıcısı olup olmadığı ancak o kişinin kanında Hepatit B’ye ait bazı antijen ve antikorların saptanması ile anlaşılabilir.

Hepatit B’nin tedavisi var mıdır?

Kronik Hepatit B’nin tedavisi vardır. Tedavi uzun sürelidir. Bu nedenle korunma çok önemlidir. Tüm bebekler, ergenlik dönemindeki çocuklar ve risk altında olan kişiler aşılanmalıdır. Ülkemizde 1998 yılından beri hepatit B aşıları yenidoğan döneminde rutin olarak yapılmaktadır. Yapılan üç doz aşı sonrası erişkinlerde %90, bebek ve çocuklarda %95 oranında koruyuculuk gelişir.

Amerikan Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birsen Çetin