Genel SağlıkHABERLER

MEME KANSERİ RİSK TARAMA TESTİ HAYAT KURTARABİLİR!

Meme kanseri günümüzde tedavisi mümkün kanserler arasındadır. Önemli olan meme kanserini erken evrede yani henüz memedeyken, başka organlara yayılmadan teşhis etmektir. Erken evre meme kanserini teşhis etmenin tek yolu kendi kendine muayene ve 40 yaşından sonra düzenli mamografi ve doktor kontrolüdür. Ayrıca Oncovue Meme Kanseri Risk Testi ile kansere yakalanma riskiniz tespit edilebilir ve önlem almanız sağlanabilir. ART Tıp Merkezi Genel Cerrahi ve Meme Sağlığı Uzmanı Sevil Öz, Meme Kanseri Risk Testi hakkında bilgi veriyor!

Ayrıca kişi meme kanseri riski taşıyıp taşımadığının da bilincinde olmalı ve kontrollerini buna uygun olarak yapmalıdır. Birçok kadın meme kanserinin yüksek oranda kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu düşünüyor. ‘Ailemde varsa risk grubundayım, yoksa değilim.’ düşüncesi oldukça yaygın.

Oysa, meme kanseri olan kadınların %90’ının ailesinde ciddi bir meme kanseri hikayesi bulunmuyor.

Amerika’da geliştirilen Oncovue Meme Kanseri Risk Testi sadece 2 değil, 22 farklı geni tarayarak meme kanserine yakalanma riskinizi %99’luk bir güven aralığıyla ölçebiliyor. Böylece, eğer risk grubundaysanız bunu biliyor ve sağlıklıyken beslenme, yaşam tarzı, önleyici tedaviler ve sık kontrol gibi önlemler alabiliyorsunuz.

Olası kanser riskinin önceden bilinmesi hem doktorun hem de hastanın inisiyatifi ele alıp hastalığın erken dönemlerinde müdahale etmelerini ve olumlu neticeler alınmasını sağlamaktadır. Erken tanı sayesinde meme kanserine bağlı ölüm riski %20 ile %70 arasında azaltılabiliyor.

Meme Kanseri risk grubunda olup olmadığınızı nasıl bileceksiniz?

Amerikan InterGenetics firması tarafından keşfedilen DNA değerlendirme teknolojisi ile OncoVue Meme kanseri Risk Testi meme kanserine eğilimli kadınların teşhisi için yeni bir araç olarak sunulmaktadır.

Meme Kanseri Risk Grubunuzu Öğrenmek çok kolay!

Meme Kanseri Risk Testi’ni uygulamaya karar verdiğinizde, sizden tükürük örneği alınır ve alınan örnek Amerika’daki laboratuvara gönderilir.Burada özel bir yöntemle gelen örnekten hücreler ayrılır ve inceleme için gerekli kodları taşıyan bu hücrelerin DNA’ları analiz edilir. Analiz sonucu bilgisayar destekli bir programla yorumlanarak risk grubunuz belirlenir ve çıkan rapor doktorunuza gönderilir. Doktorunuz sonuç üzerinden sizinle birlikte geçerek risk grubunuza göre size uygun görüntüleme teknikleri, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekiyorsa önleyici ilaçları önerir.

OncoVue testi kadınlar için uygulanabilen genetik temelli ilk meme kanseri risk testidir. Meme kanserinde etkin olan genlerin birçoğu diğer kanser türlerinde de etkindir. Kanseri önleyici ilaçların ve daha hassas görüntüleme tekniklerinin de yardımıyla, erken teşhis ve müdahale kanserden korunmada daha iyi sonuçlar alınması için önemli adımlardır.

OncoVue Meme Kanseri Risk Testi için en uygun yaş nedir?

OncoVue testi doğumumzda mevcut olan kök hücre DNA’sını inceler. Doğum anında herkesi test etmek mümkündür fakat OncoVue test sonuçlarında geçmiş kişisel ve tıbbi bilgileri kullanır. Bu nedenle InterGenetics 30-69 yaş arası kadınlara bu testi önermektedir.

OncoVue ne sıklıkta yapılmalıdır?

Bu test kişinin kendi kök hücresine yapıldığından ve bu hücre hiç değişmediğinden bu testin hayatta bir kez yapılması yeterlidir.