Genel SağlıkHABERLER

LAPAROSKOPİ HASTANEDE KALIŞ SÜRESİNİ KISALTIYOR

Laparoskopi son yıllarda kadın sağlığı uzmanlarının büyük bir kısmı tarafından uygulanan güncel bir cerrahi yöntemidir. Günümüzde tanı ve cerrahi tedavi amaçlı kullanılmakta ve kadın sağlığı uygulamalarında önemli bir yer almaktadır. Pek çok yararlı özelliğini yanı sıra hastanede kalış süresini de kısaltan laparoskopi hakkındaki en önemli bilgileri Kadıköy Şifa Tıp Merkezi – Ataşehir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yakut derledi.

Kadıköy Şifa Tıp Merkezi – Ataşehir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Yasemin Yakut, kadın sağlığına yönelik laparoskopik uygulamalar hakkında şu bilgileri veriyor: “Laparoskopik operasyonlarda, hastanede kalış süresinin kısa olması tıbbi açıdan ve hizmetlerin maliyeti açısından çok önemli kazanımlar sağlanıyor. Bu sebeple, bu operasyonlar kadın sağlığı uzmanları tarafından gittikçe artan oranda ilgi görmekte ve gelişmiş ülkelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.”

Kadın sağlığında pelvis organlarını ilgilendiren enfeksiyon, yapışıklık, infertilite (kısırlık), endometriozis, dış gebelik ve tümörlerin değerlendirilmesinde laparoskopi en güvenilir tanı yöntemidir.

Laparoskopide; soğuk ışık sistemi ve mercekler eklenmiş tüp şeklinde kamera ile batın içine girilerek batın içi ve pelvik organlar doğrudan gözlenir. Bu yöntem genel anestezi altında uygulanır. Göbek hizasında orta hattan yapılan kesi ile periton kavitesi 3 – 4lt CO2 gazı ile doldurulur. Daha sonra işlemde kullanılan özel cerrahi aletlerin içinden geçeceği trokar adı verilen ince tüpler karın duvarına yerleştirilir.

Trokardan kamera batına sevk edilir ve batın içi organlar sistemin diğer parçası olan renkli ekranda gözlenir. Yardımcı endoskopik aletler kullanılarak endometriozis, dış gebelik, over kisti, myomektomi operasyonları kolayca uygulanır. Girişim bittikten sonra karın içine verilen gaz boşaltılır ve trokarlar çekilerek işleme son verilir. Cilt 1-2 sütürle kapatılır.

Laparoskopi ile hastanın birincil sorunu ile ilgili olmayan başka hastalıklar da ( Ör: Karaciğer-Bağırsaklar v.b ) belirlenebilmektedir.

Daha önce geleneksel batın veya vajinal girişimler uygulanan hastaların günümüzde laparoskopik cerrahi ile tedavi edilmesi mümkün olmaktadır. Endoskopik işlemlerin genel kazanımlarının yanı sıra, laparoskopik cerrahide yapışıklık oluşma riski daha azdır. Karın boşluğuna doğrudan travma çok azalmakta ve karın boşluğunun enfeksiyon riski de en aza inmektedir. Periton yüzeyinin açık havaya maruz kalmadığı bu kapalı sistem ameliyatlarda açık ameliyatlara göre daha nemli kalabilmekte, bu da yapışıklık oluşma riskini azaltmaktadır.

Endoskopik cerrahi gerekli şartlarda uygulandığında daha az ağrılı, daha estetik olmakta ve bu tip operasyonlar sonrasında daha çabuk iyileşme sağlanmaktadır.

Laparoskopi için tam donanımlı ameliyathaneleri, konu ile ilgili eğitimli ve deneyimli cerrahi ekibi ile Kadıköy Şifa Tıp Merkezi – Ataşehir endoskopik cerrahi için gerekli şartları sağlayarak kadın sağlığında hizmet sunmaktadır.