KUŞ GRİBİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Kuş gribi adeta şehir efsanesine dönüştürüldü. Neredeyse kuş gribi fıkraları çıkacak yakında. Sağlık Bakanlığı’nın bastıracağı broşür yaşanan karmaşayı dağıtacak.

Sağlık Bakanlığı, tavuk vebası olarak da bilinen kuş gribi hakkında vatandaşları bilgilendirmek üzere broşür bastıracak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, kuş gribi vakasının ortaya çıktığı Manyas’ta dağıtılan broşürün aynısını yeni bir vakanın ortaya çıkması halinde burada yaşayanlara da dağıtacak. İlk aşamada, broşürün bir örneği genelgeyle İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek.

Hastalık hakkında gerekli bilgiler, bulaşma yolları, belirtileri, tedavisi ve korunma yollarına yer verilen broşürde, kuş gribinin, virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanların çok bulaşıcı ve öldürücü seyreden bir hastalığı olduğuna işaret edildi.

Hastalığın daha çok evcil kanatlıları etkilediği, ancak domuzlarda da görülebileceği belirtilerek, insanlara, atlara, balina ve fok balığı gibi deniz memelilerine de bulaşabileceği ifadesine yer verildi.

Hastalık etkenini taşıyan su kuşlarının, salya, burun akıntısı ve dışkılarıyla doğrudan veya bu salgılarla kirletilen yüzeylere temas eden evcil kanatlı hayvanların hastalığa yakalanabileceği belirtilen broşürde, kuluçka süresinin ortalama 3-5 gün olduğu ifade edildi.

Etkenin normalde insanlar için hastalık yapıcı özelliği bulunmadığı, ancak, hayvanlarla yoğun temas durumunda insana bulaşma olabileceği kaydedilerek, hastalığın, insandan insana bulaşmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Hastalığın, hasta veya hastalıktan ölmüş hayvanlara dokunulması, bu hayvanların gözyaşı, burun akıntısı, boğaz akıntısı veya dışkılarıyla ya da bu hayvanlara ait çıkartılarla kirlenmiş yüzeylere temas edilmesiyle insana bulaşabileceğine dikkat çekilen broşürde, ayrıca, hastalık etkeninin karıştığı havanın solunmasıyla da bulaşmanın olduğu belirtildi.

-İNSANLARDA BELİRTİLERİ-

Broşürde, hastalığın insanlarda, ateş, boğaz, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, solunum güçlüğü gibi klasik grip belirtileriyle ortaya çıktığı, bunun yanı sıra normal gripten farklı olarak karın ağrısı ve ishalin de görülebildiği bildirildi. Hastalığın insanlardaki kuluçka süresinin ise 2-4 gün olduğunun altı çizildi.

Kanatlı hayvanlar arasında salgınlara sebep olan mevcut kuş gribi tipinin, sadece kanatlı hayvan yetiştiren ve bu hayvanlarla sıkı teması olan insanlara bulaşmasının söz konusu olduğu, bu alanlarla ilgisi olmayan diğer insanlar için bir riskin bulunmadığı vurgulandı.

Kanatlı hayvan etlerinin, iç ısılarının 70 ?C olacak veya ette pembe/kırmızı görüntü kalmayacak şekilde pişirilerek tüketilmesi halinde, hastalığın insanlarda oluşmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Yumurtaların ise sabunlu suyla yıkanması ve 70 ?C’de en az 5 dakika pişirildikten sonra yenmesi önerildi. Veteriner hekim kontrolünden geçmiş piyasadaki ürünler için herhangi bir riskin bulunmadığı kaydedildi.

H5N1 isimli kuş gribi virüsüne karşı şu an için etkin bir aşı bulunmadığı, hastalıktan korunma ve/veya tedavi amacıyla antiviral ilaçların kullanıldığı belirtildi.

Antiviral ilacın kuş gribi hastalığına yakalanmış veya bu hastalıktan ölen hayvanlara teması olan kişiler tarafından kullanılması gerektiği vurgulanarak, hastalıktan korunmak için kanatlı hayvan yetiştirilen kümeslerde çalışanlar için önerilerde de bulunuldu.

Hastalıktan korunmak için ferdi hijyen kurallarına uymanın önemine işaret edilerek, ellerin sık sık bol su ve sabunla iyice yıkanması, kuş gribine yakalanmış veya kuş gribinden ölmüş hayvanlarla temastan kaçınılması istendi.

Hastalığın görüldüğü yerlere seyahat edilmesi halinde, kanatlı hayvan çiftliklerinden ve pazarlarından uzak durulması da önerildi.

-OLASI VAKADA ALINACAK ÖNLEMLER –

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde kuş gribi hakkında bilgilere yer verildi. Kuş gribinde sağlık kuruluşlarınca uygulanacak usul ve esasların yer aldığı açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bölgede kuş gribinin varlığına ilişkin bir açıklama yapılmadan ve hayvan sağlığı karantinası uygulamasına geçilmeden hiçbir vakanın ”insanda kuş gribi olası vakası” olarak değerlendirilmeyeceği bildirildi.

Karantina bölgesinde hasta veya ölmüş hayvanlarla temas edenlerden, bu hayvanları yemleyen, sulayan, atıklarını ve barınaklarını temizleyenlerle gerekli korunma tedbirlerini almadan hayvanların itlafında veya ölü hayvanların bertarafında görev alanlarda ve bu hayvanlarla yakın temasta bulunanlarda, başka hiçbir sebeple açıklanamayan 38.5 derecenin üzerinde ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, yaygın myalji veya akut solunum sıkıntısı olması durumunda, kişi olası kuş gribi vakası olarak değerlendirilecek.

Olası vakalardan alınan örnekler kontrol için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’na gönderilecek.

Entegre kanatlı hayvan tesislerinde, kümeslerde çalışanların mevsime bağlı gripten korunması ve bu sayede ayırıcı tanının kolaylaşmasıyla antijenik şift gelişiminin engellenmesi amacıyla işletme sahibi tarafından temin edilecek grip aşısıyla aşılanmaları sağlanacak.