KRONİK DEPRESYONDA UZUN DÖNEMLİ İLAÇ TEDAVİSİ ETKİLİ BULUNDU

ABD’de yayımlanan “Archives of General Psychiatry” dergisinde yer alan araştırma sonucuna göre, kısa dönemli ilaç tedavisi hastalığın tekrarlanmasına ve hastanın psikolojik yeteneklerini kaybetmesine yol açabiliyor.

Depresyon alanındaki araştırmalarıyla uluslararası üne sahip Dr. John Rush, bu araştırma sonucunun, sağlık merkezleri ve sağlık sigorta şirketlerine “güçlü bir mesaj” verdiğini söyledi. ABD’de sağlık sigortası yapan şirketler ile bazı sağlık merkezlerinin, kronik depresyon hastalarında kısa dönemli ilaç tedavisinin yeterli olduğu düşüncesini taşıdıkları biliniyor. Araştırmacılar, kronik depresyonun, hastanın yaşamı boyunca öğrenme, yaşamdan zevk alma, ilişki kurma ve konuşma yeteneğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Uzmanlar, 635 hastaya 12 hafta boyunca ilaç tedavisi uyguladı, daha sonra ilaca duyarlılık gösteren 209 hastanın tedavisini 4 ay uzattı. Bu hastaların yüzde 95’inin tedaviye olumlu cevap verdiğini belirleyen uzmanlar, olumlu cevap verenlerin tedavisini 18 ay daha sürdürdü. Süre sonunda hastaların çoğunda depresyonun şiddetinin azaldığı, yaşamlarının daha kaliteli bir duruma geldiği gözlendi. Bu gruptaki deneklerin sadece yüzde 6’sında hastalığın tekrarlandığı belirlendi. Placebo verilen deneklerde ise hastalığın tekrarlanma oranı yüzde 23 olarak saptandı.

Dr. Rush, tedavi edilmeyen hafif derecedeki depresyonun giderek ağırlaşabildiğini ve kronik depresyonun sosyal yaşamın yanı sıra akademik başarı oranını da düşürebildiğini belirtti.